Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY722 Yönetimde ve Sporda Etik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere spor yönetiminde etik ve sporun önemli prensiplerini, kavramlarını, araştırma ve teorilerini öğretmek ve öğrencilerin bunları spor bilimleri alanında uygulayabilmelerini sağlayacak yeteneklerini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Musa ÇON

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Thomson Reuters veri tabanı, konu ile ilgili yazılmış makale ve tezler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etik-ahlak ve yönetim etiğine yönelik teori ve kavramlar, mesleki etik kodlar ve spor yönetiminde etik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
21 Rapor Sunma 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 6 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 10 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik- ahlak ve etkileştiği diğer kavramlar
2 Etik Türleri Hakkında Bilgi
3 Meta Etik, Normatif Etik Ve Uygulamalı Etik
4 Yönetimde Etik
5 Etik İkilemler Ve Yöneticilerin Etik Karar Verme Süreçler
6 Kamu Yönetiminde Etik Kavramı Ve Etik Yaklaşımlar
7 Ara sınav
8 Türk Kamu Yönetiminin Etikle İlgili Yasal Ve Kurumsal Durumu. (GSB)
9 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Etik
10 Etik Kod Kavramı ve Sporda Etik Kodlar
11 Spor Yöneticilerinin Etik Kodları
12 Uluslar Arası Spor Kuruluşları ve Etik Kodlar
13 Ulusal Spor Kuruluşları ve Etik Kodlar
14 Etik durum incelemeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280081 Yönetim alanında etik konulara hakim olma
2 1280082 Spor yönetimi alanındaki etik konulara hakim olma
3 1280083 Spor yönetimi alanındaki etik ikilemleri çözebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68932 Spor Yöneticiliği alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68933 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68934 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68935 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68936 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68937 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68938 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 68939 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 68940 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 2 4 2 3 3 3
2 5 4 2 2 2 2 3 3 3
3 4 5 2 2 4 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek