Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY730 İleri Regresyon Analizi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Regresyon modelleri konusunda öğrencilere doktora seviyesinde bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Montgomery,D.C., Peck, E.A., Vining, G.G. ; Introduction to Linear Regression Analysis, Wiley, 5th edition Neter, J. ; Wasserman, W.; Kutner, M.H.; Applied Linear Statistical Models, Irwin, 2nd edition Rawlings J.O.; Applied Regression Analysis, A Research Tool; Wadsworth ve Brooks/Cole

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Regresyon ve modellerin kurulması, Lineer regresyon modellerinin parametrelerini tahmin etmek, Parametreler üzerine güven aralığı kurmak, Sonuçları test etmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
5 Derse Katılım 3 0 1
29 Bireysel Çalışma 12 0 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 0 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 0 1
54 Ev Ödevi 4 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 3 14 42
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 4 8 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Regresyon ve model kurulması
2 Basit lineer regresyon modelleri
3 Parametrelerin en küçük kareler tahmini
4 Basit lineer regresyonda hipotez testleri
5 Çoklu lineer regresyon modelinde parametrelerin kestirilmesi
6 Çoklu regresyon analizinde değişken seçimi
7 İkili Lojistik regresyon
8 Çoklu Lojistik regresyon
9 İkili ve Çoklu Lojistik regresyon analizi, uygulaması ve tablolaştırma
10 Sıralı Lojistik regresyon analizi, uygulaması ve tablolaştırma
11 Ridge Regresyon analizi, uygulaması ve tablolaştırma
12 Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri, uygulaması ve tablolaştırma
13 Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri, uygulaması ve tablolaştırma
14 Genel Tekrar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1263070 Gerçek hayattaki problemleri Regresyona uygular
2 1263071 Regresyonun çeşitli alanlardaki kullanımını bilir ve uygular
3 1263072 Model kurmasını bilir ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68932 Spor Yöneticiliği alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68933 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68934 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68935 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68936 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68937 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68938 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 68939 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 68940 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek