Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY724 Spor Yönetiminde İnovasyon ve Girişimcilik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerini spor hukuku ve ulusal ve uluslararası spor mevzuatı hakkında bilgilendirmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÜÇIŞIK Fehim, Spor Hukuku, Ötüken yayınları, İstanbul 2011;ÇAĞLAYAN Ramazan, Spor Hukuku, Asil yayınevi, Ankara 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Spor hukuku, tahkim federasyonların hukuki yapısı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 40 1 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 35 2 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor hukuku ve spor teşkilatının ülkemizdeki tarihi gelişimi
2 Spor teşkilatı ve görevleri: GSGM
3 Bağımsız Spor federasyonları
4 Türkiye Futbol Federasyonu
5 Türkiye Futbol Federasyonu
6 Spor kulüpleri
7 Spor organizasyonları
8 Sporcuların Çalışma Koşulları
9 Sporda Hukuki ve Cezai Sorumluluk
10 Sporda Hukuki ve Cezai Sorumluluk
11 Sporda Hukuki ve Cezai Sorumluluk
12 Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi
13 Uluslararası Spor teşkilatları
14 Uluslararası Spor Organizasyonları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1237295 Türkiye' de bağımsız spor kulüpleri ve federasyonlarının işleyişi ve örgütlenmesi, spor mevzuatı hakkında bilgi sahibi olur.
2 1237294 Sporda hukuki ve cezai sorumluluk hakkında bilgi birikimi edinir.
3 1237296 Öğrenci spor hukuku ve spor teşkilatına ilişkin olarak dünyada ve Türkiyedeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68932 Spor Yöneticiliği alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68933 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68934 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68935 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68936 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68937 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68938 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 68939 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 68940 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 3 3 3 4
2 3 4 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek