Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MEİ619 İnfografik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görünür kılacak bilgi görselleştirmeleri üzerine araştırmalar yapmak, bilgilendirme grafiği’nin tanımı ve özellikleri, tıbbi illüstrasyonlar, anatomik çalışmaların incelenmesi, tıp alanıyla ilgili bilgilendirme grafiği (infografik) tasarımların yapılması, sosyal medya ve infografik tasarımları, bilgi, fikir, görsellik ve planlama çalışmaları, çevresel grafik tasarım ve uygulamaları, piktogramlar, işaretler, simgeler, günümüz bilgi grafikleri, modern haritalar, transit ağları, trafik ve diğer kamu işaretleri, görsel yönlendirme, işaretleme ve bilgilendirme tasarımları, görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı tasarım çalışmalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tarık YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Banes, Phil, Catherine Dixon, (2008). Signs: Lettering In The Environment, UK: Laurence King Publisher. 2. Chris Calori, Wayfinding and Signage Design. 3. Charlotte, Peter Fiell, (2003). Graphic Design for The 21st Century, Köln:Taschen Press. 4. Tufte, Edward, Visual Display of Quantitative Information. 5. Ferguson, George, (1961). Sign And Symbols In Christian Art, Oxford Üniversity Press. 6. Gordon, B., Gordon, M., 2002. Dijital Graphic Design, London: Cambridge, Thames and Hudson Ltd. 7. Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültürü Dergisi, Sayı:28, 2009, İst. 8. Armstrong, Helen, Grafik Tasarım Kuramı. 9. Hübner, Abdullah, Pictograms Icons and Signs.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, bilgi, fikir, görsellik ve planlama çalışmaları, çevresel grafik tasarım ve uygulamaları, tıbbi illüstrasyonlar, anatomik çalışmaların incelenmesi, tıp alanıyla ilgili bilgilendirme grafiği (infografik) tasarımları, piktogramlar, işaretler, simgeler, ve günümüz bilgi grafiklerinin kavratılarak uygulamalarının yapılması, sosyal medya ve infografik tasarımları, modern haritalar, transit ağları, trafik ve diğer kamu işaretleri, görsel yönlendirme, işaretleme ve bilgilendirme tasarımları, görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı bilgilendirme grafiği tasarım çalışmalarını içermektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgilendirme Grafiği (İnfografik), tanımı, içeriği ve özelliklerinin tanıtılması.
2 Sosyal medya ve infografik tasarımları, bilgi, fikir, görsellik ve planlama çalışmaları.
3 Çevresel grafik tasarımı ve uygulamalarının değerlendirilmesi.
4 Görsel Bildirişim Simgeleri (Piktogramlar, İşaretler, Simgeler, Semboller) ve günümüz bilgi grafikleri.
5 Modern haritalar, transit ağları, trafik ve diğer kamu işaretleri, görsel yönlendirme, işaretleme ve bilgilendirme tasarımları.
6 Görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı bilgilendirme grafiği tasarım çalışmaları.
7 İnfografik örnek çalışma konu seçimi ve bilgi toplama.
8 İnfografik (Bilgilendirme Grafiği) içerik görselleştirme teknikleri.
9 İnfografik (Bilgilendirme Grafiği) içerik görselleştirme teknikleri.
10 Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı tasarım çalışmaları.
11 İnfografik (Bilgilendirme Grafiği) içerik geliştirme ve görselleştirme.
12 İnfografik (Bilgilendirme Grafiği) içerik geliştirme ve görselleştirme.
13 Arayüz çalışmalarının değerlendirilmesi ve görsellerin düzeltilmesi.
14 İnfografik (Bilgilendirme Grafiği) örnek çalışmaların kritiği ve sunum.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264957 Bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görünür kılacak bilgi görselleştirmelerini yapabilir.
2 1264958 Bilgilendirme temelli uygulama alanlarına geniş bir açıdan bakabilme becerisi kazanabilir.
3 1264959 Yoğun bilgi içeriklerini yalın olarak tasnifleyerek kullanılabilir hale getirebilir.
4 1264960 Görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı tasarım çalışmalarını yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70052 Sanat/tasarım ve medikal alanlardan gelen öğrenciler bu alanlarda iletişim kurabilecek temel terminolojiye sahip olurlar.
2 70053 Geçmişten günümüze uygulanan geleneksel görselleştirme tekniklerini bilirler ve uygulayabilirler.
3 70054 Günümüzde uygulanan ve gelişen görselleştirme teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Üç boyutlu ve hareketli uygulamalar gerçekleştirebilirler.
4 70055 Tıp alanında görselleştirmeye ihtiyaç duyulan problemleri tespit edebilirler, doğru ve uygun görselleştirme çözümleri üretebilirler.
5 70056 Medikal alan uzmanları ile ortak çalışma yürütebilecek bilgi ve donanıma sahip olurlar.
6 70057 Ekip çalışması yaparak meslek yaşamında kendilerini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek