Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MEİ620 Tipografi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu derste, tipografinin doğru ve etkili kullanımına ilişkin kapsamlı anlatımın çoklu görsellerle desteklenerek açıklanması, tipografik elemanların tutarlı bir bütün oluşturacak biçimde düzenlenmesi, duygu ve düşüncelerin simge ve metinlerle anlatımını sağlayabilecek biçim çalışmalarının yapılması, tipografik bileşim, yazıda yapısal ilişkiler, tipografik elemanların bir kompozisyon içerisinde değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, tipografik roller, başlık ve manşet, ikincil başlıklar, resim alt yazıları, imza ve diğer tipografik rollerle ilgili uygulama çalışmalarının oluşturulması ve deneysel tipografi uygulamaların yapılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN, Assist. Prof. Tarık YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Gonzales, D. (2012). Typography : Graphic Design İn Context, London. 2. Sarıkavak, Namık Kemal, (2014). Kaligrafik ve Tipografik Deneysel Tasarımlar, İstanbul. 3. Sarıkavak, Namık Kemal, (2004). Çağdaş Tipografinin Temelleri, Seçkin Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş., Ankara. 4. Sarıkavak, Namık Kemal, (2005). Sayısal Tipografi 1, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara. 5. Sarıkavak, Namık Kemal, (2005). Sayısal Tipografi 2, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara, 6. Becer, Emre, (2010). Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Dost Kitabevi, Ankara. 7. Carter, Rob, Ben Day, Philiph Meggs, (2007). Typographic Design: Form And Communication, John Wiley & Sons Inc. Canada. 8. Frıedl, Friedrich Nicolaus Ott, Bernard Steın, Könemann, (2000). Typography When Who How, Köln.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tipografi ve kurumsal kimlik incelemeleri, çeşitli yazı karakterlerinin incelenmesi, mesaja uygun doğru yazı karakteri seçimi, günümüzün tipografik anlayışı ve önceki çalışmaların karşılaştırılmalı olarak incelenmesi, tipografinin kullanım alanlarına yönelik afiş, dergi, gazete vb. Tipografik tasarımların yapılmasına ilişkin düşüncelerin tartışılması ve uygulama örneklerinin incelenmesi, bir kavram ya da konunun tipografik ögelerinin tüm imkanlarının kullanılmasıyla uygulama çalışmalarının yapılması ve deneysel tipografi çalışmaları gibi uygulamaların oluşturulması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264968 Tasarım içerisinde tipografik unsurların hiyerarşik düzenlemesini kavrar.
2 1264969 Deneysel tipografi çalışmaları planlayabilir ve yapabilir.
3 1264970 Tipografik düzenleme ile gazete, dergi, afiş ve web arayüz çalışmaları gibi görsel iletişim tasarımı alanıyla ilgili çalışmaları yapabilir.
4 1264971 Belirli amaçlara uygun özgün yazı karakterlerini kavrar.
5 1264972 Endüstri alanında tipografinin kullanım alanlarına yönelik farklı çalışmalar yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70052 Sanat/tasarım ve medikal alanlardan gelen öğrenciler bu alanlarda iletişim kurabilecek temel terminolojiye sahip olurlar.
2 70053 Geçmişten günümüze uygulanan geleneksel görselleştirme tekniklerini bilirler ve uygulayabilirler.
3 70054 Günümüzde uygulanan ve gelişen görselleştirme teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Üç boyutlu ve hareketli uygulamalar gerçekleştirebilirler.
4 70055 Tıp alanında görselleştirmeye ihtiyaç duyulan problemleri tespit edebilirler, doğru ve uygun görselleştirme çözümleri üretebilirler.
5 70056 Medikal alan uzmanları ile ortak çalışma yürütebilecek bilgi ve donanıma sahip olurlar.
6 70057 Ekip çalışması yaparak meslek yaşamında kendilerini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.