Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 3 0

Dersin Amacı

Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, tez konuları ile ilgili güncel literatürü, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali TOMAK, Prof. Dr. Ali SEYLAN, Dr. Öğr. Üyesi Tarık YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tez konusuyla ilgili yerli ve yabancı kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında tez konusunun seçilmesi, tez alanıyla ilgili temel literatürün incelenmesi ve tez konusunun yöntemine ilişkin temel araştırmaların yapılması konularında öğrencilere rehberlik edilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez çalışmasının uygulama aşamaları hakkında bilgi verilir. Araştırma/İnceleme
2 Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma/İnceleme
3 Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma/İnceleme
4 Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma/İnceleme
5 Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma/İnceleme
6 Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma/İnceleme
7 Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma/İnceleme
8 Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma/İnceleme
9 Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma/İnceleme
10 Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma/İnceleme
11 Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma/İnceleme
12 Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma/İnceleme
13 Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma/İnceleme
14 Tez raporunun sunumu ve değerlendirilmesi yapılır. Araştırma/İnceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260737 Tez çalışmasının uygulama aşamalarını öğrenir, araştırma ve inceleme yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70052 Sanat/tasarım ve medikal alanlardan gelen öğrenciler bu alanlarda iletişim kurabilecek temel terminolojiye sahip olurlar.
2 70053 Geçmişten günümüze uygulanan geleneksel görselleştirme tekniklerini bilirler ve uygulayabilirler.
3 70054 Günümüzde uygulanan ve gelişen görselleştirme teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Üç boyutlu ve hareketli uygulamalar gerçekleştirebilirler.
4 70055 Tıp alanında görselleştirmeye ihtiyaç duyulan problemleri tespit edebilirler, doğru ve uygun görselleştirme çözümleri üretebilirler.
5 70056 Medikal alan uzmanları ile ortak çalışma yürütebilecek bilgi ve donanıma sahip olurlar.
6 70057 Ekip çalışması yaparak meslek yaşamında kendilerini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.