Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSETZ Tez 927001 2 3 30

Dersin Amacı

Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN, Prof. Dr. Ali TOMAK, Dr. Öğrt. Üyesi Tarık YAZAR

Ön Koşul Dersleri

GSESYL Seminer

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çalışılan konu ile ilgili referans bilgileri içeren kitaplar, makaleler ve ilgili çalışmalar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencini bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
40 Proje Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
21 Rapor Sunma 15 5 75
22 Proje Hazırlama 15 20 300
34 Okuma 15 20 300
36 Rapor 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yüksek Lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Araştırma/inceleme
2 Yüksek Lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Araştırma/inceleme
3 Yüksek Lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Araştırma/inceleme
4 Yüksek Lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Araştırma/inceleme
5 Yüksek Lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Araştırma/inceleme
6 Yüksek Lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Araştırma/inceleme
7 Yüksek Lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Araştırma/inceleme
8 Yüksek Lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Araştırma/inceleme
9 Yüksek Lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Araştırma/inceleme
10 Yüksek Lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Araştırma/inceleme
11 Yüksek Lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Araştırma/inceleme
12 Yüksek Lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Araştırma/inceleme
13 Yüksek Lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Araştırma/inceleme
14 Yüksek Lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Araştırma/inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260760 Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
2 1260761 Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.
3 1260762 Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
4 1260763 Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi.
5 1260764 Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.
6 1260765 Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70052 Sanat/tasarım ve medikal alanlardan gelen öğrenciler bu alanlarda iletişim kurabilecek temel terminolojiye sahip olurlar.
2 70053 Geçmişten günümüze uygulanan geleneksel görselleştirme tekniklerini bilirler ve uygulayabilirler.
3 70054 Günümüzde uygulanan ve gelişen görselleştirme teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Üç boyutlu ve hareketli uygulamalar gerçekleştirebilirler.
4 70055 Tıp alanında görselleştirmeye ihtiyaç duyulan problemleri tespit edebilirler, doğru ve uygun görselleştirme çözümleri üretebilirler.
5 70056 Medikal alan uzmanları ile ortak çalışma yürütebilecek bilgi ve donanıma sahip olurlar.
6 70057 Ekip çalışması yaparak meslek yaşamında kendilerini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.