Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RESY609 Modern Estetik ve Sanat 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Sanatsal dönemselleştirmenin başlıca kapsamı olarak modern sanat ve modern estetik arasındaki ilişkinin süreç farklılıkları fe felsefi temellendirmeleri açısından incelenmesi ile elde edilecek değerlendirmelerin resim sanatında ve çağdaş resim sanatı gelişiminde dinamik olarak katkılarının olup olmadığının ortaya çıkarılması, bu dersin amacı olarak sunulabilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜNEY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Moissej Kagan, ESTETİK VE SANAT NOTLARI, (çev. Aziz Çalışlar), Karakalem Kitabevi, İzmir 2008. • İsmail Tunalı, ESTETİK, Remzi Kitabevi, İstanbul 1989. • Benedetto Croce, ESTETİK (ifade bilimi ve Genel Linguistik Olarak), Remzi Kitabevi, İstanbul 1989.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Modern Estetik ve sanat dersi, estetiğin içinde temellendiği ve karaktere kavuştuğu dönem olarak modernizm ile olan organik bağlarının incelenmesi; modern sanat anlayışlarının –izm tenellendirmelerindeki değerlendirmeleri; sanat felsefesinin modernizme katkısı; sanatsal dönemselleştirme ile estetik dönemselleştirme olanaklarının irdelenmesi; modern sanatın anatomisinde estetik müdahalelerin gerekliliği; üslup, anlayış ve kavrayış eklemliliğinde sanatsal ekolojilerin tesirleri; sanatçı monografileri ve akım temsiliyetleri incelemelerinde sanat ve estetik bağlam karakterleri, gibi içeriklere sahiptir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 6 48
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Resim sanatı açısından modern dönemselleştirmeleri irdelemek Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. Sunum hazırlığı.
2 Estetiğin bir bilim dalı olarak incelenmesi Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
3 Modernizm ve estetiik modernizm arasındaki ilişki Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
4 -izm’ler ve sanat felsefesi ile ilişkisinde estetik Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
5 Sanatsal eğilimler ve akımların estetik farklılıkları Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
6 Estetik ve sanat felsefesi müştereğinde Modernizm Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
7 Modern estetik ve postmodern estetik arasındaki farklar Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
8 Modern sanatçıların estetik yönsemeleri ve üslup arayışları Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
9 Ara Sınav
10 Estetiğin sanatçı konumlanmalarındaki etkileri Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
11 Sanatsal ekolojiler ve toplumsal içerikler açısından modern sanat Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
12 Modern sanatın bilimsel gelişmeler ile paralel yönelimleri Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
13 Modern sanattan postmodern sanata geçiş Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
14 Çağdaş sanat estetiği ile modern sanat estetiği arasında karşılaştırmalar Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267379 Modernizm ve estetiğin bilimsel temellerini kavrayabilmek
2 1267380 Resim sanatı açısından modern dönemselleştirmeleri irdelemek
3 1267381 Modern sanat ve modernist estetik anlayışlar arasındaki müştereği betimleyebilmek
4 1267382 Modernizm ve postmodernizmi estetik açıdan ayrımlaştırabilmek
5 1267383 Sanat ve sanatçı tipolojileri ile estetik bağlam ilişkisini görebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69788 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 69789 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Resim hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 69790 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 69791 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
5 69792 Resim alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
6 69793 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler.
7 69794 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler.
8 69795 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler.
9 69799 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
10 69796 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
11 69800 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler.
12 69797 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
13 69798 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler.
14 69801 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkân tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler.