Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RESY615 Kent ve Sanat 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Kitlesel yaşamın çağdaş mekanları olarak kentin, içinde yaşayan insanlara kültürel ve dolayısıyla sanatsal olarak verebileceği cevapları kamusal sanat, kitlesel sanat, kentsel sanat ve tasarım ve dış mekan sanat gibi başlık ve içeriklerde sunmak, bu dersin amacı olarak sunulabilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Gülten İMAMOĞLU, Assist. Prof.Dr.Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Paul Johnson, Art A New History, Harpercollins Publishers, New York 2003. • Edt. Blake Stimson-Gregory Sholette, The Art of Social İmagination After 1945, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2007. • David V. Galenson, Conceptual Revolution in Twentieht-Century Art, Cambridge University Press, Cambridge 2009 • Richard T.Le Gates and Frederic Stout (Eds.) The City Reader,Routledge, London, 1996. • Malcolm Miles et.al. (Eds.) The City Cultures Reader, Routledge, London, 2000. • Gibson, L. and Stevenson, D. eds. 2004, ‘Urban Space and the Uses of Culture’, International Journal of Cultural Policy Studies, 10, 1, 1-4.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

itlesel yaşamın çağdaş mekanları olarak kentin, içinde yaşayan insanlara kültürel ve dolayısıyla sanatsal olarak verebileceği cevapları kamusal sanat, kitlesel sanat, kentsel sanat ve tasarım ve dış mekan sanat gibi başlık ve içeriklerde sunmak, bu dersin amacı olarak sunulabilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 6 48
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kent, şehir, ortak yaşam, kitlesel yaşam, kitle kültürü kavramlarının çözümlenmesi Ders kitaplarından ders hakkında bilgi edinme
2 Şehirden kente, kentsel yaşamın konformik içerikleri Ders kitaplarından ders hakkında bilgi edinme
3 Kent ve sanat kavramlarının yerleşiklik kazanmasında kitlesel yaşam davranışlarının önemi Ders kitaplarından ders hakkında bilgi edinme
4 Kamusal sanat uygulamalarının incelenmesi Ders kitaplarından ders hakkında bilgi edinme
5 Günlük yaşam parselasyonu içinde sanatın yeri ve önemi Ders kitaplarından ders hakkında bilgi edinme
6 Açık alan sanatları ve sanatsal etkileşimler Konuyla ilgili ön araştırma
7 Graffiti sanatları ve uygulama örnekleri Konuyla ilgili ön araştırma
8 Cadde sanatları ve uygulama örnekleri Konuyla ilgili ön araştırma
9 Cephe boyama sanatları ve uygulama örnekleri Konuyla ilgili ön araştırma
10 Ara sınav
11 Kent ve sanat mekanları düzenlemeleri Konuyla ilgili ön araştırma
12 Kent estetiği ve kentin estetik müdahale gerekçeleri Konuyla ilgili ön araştırma
13 Kitle sanatları ve sanatın kitleleri Konuyla ilgili ön araştırma
14 Kentsel sanat ve sanatsal kent çözümlemeleri Konuyla ilgili ön araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267416 Kent ve kentlilik bilinci içinde sanatın yeri ve önemini kavramak,
2 1267417 Kamusal sanat uygulamalarının kent yaşamıyla tümleşik kılınabilmesini sağlayabilmek,
3 1267418 Kent estetiği ve kentsel tasarımda sanatın önemini değerlendirebilmek,
4 1267419 Dış alan sanatsal örnekleri uygulayabilmek,
5 1267420 Kent ve sanat müştereğinde proje geliştirebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69788 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 69789 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Resim hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 69790 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 69791 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
5 69792 Resim alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
6 69793 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler.
7 69794 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler.
8 69795 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler.
9 69799 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
10 69796 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
11 69800 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler.
12 69797 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
13 69798 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler.
14 69801 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkân tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler.