Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RESY619 Baskı Resim Yöntemleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Geleneksel ve çağdaş resim sanatı uygulamalarından biri olan Baskı Resim yöntemleri arasında farklılıklar ve benzerliklerin tasnifi ile alternatif yöntem arayışlarına zemin oluşturmak; geleneksel ve çağdaş baskı resim çalışmalarında yeni teknolojik adaptasyon süreçleri tasarlamak ve gerçekleştirmek; çağdaş baskı teknolojilerinde yeni arayışların bilgisayar destekli tasarımlar ile pekiştirmek, dersin amaçları olarak gösterilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜNEY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Larousse Encyclopedia of Renaıssance and Baroque Art, General Editor: Rene Huyghe, Hamlyn,1964 2) Türk Grafik Tasarımcıları, Alternatif Yayıncılık, İst. 1995 3) Themes And Fonudations of Art, Elizabeth L. Katz, E. Louis Lankford, Danice D. Plank, West Publishing Company, 1995

Dersin İçeriği

Baskı resmin tarihsel gelişimini, çağdaş baskı sanatını, baskı sanatçılarının çalışmalarını, baskı tekniklerini ve araçlarını bilmesi. Monotip baskıyı, Mono baskı tekniğini, Fotokopi transfer baskı tekniğini, Fotokopi baskı tekniğiyle yapılmış örnekleri bilmesi, Mono ve Fotokopi baskı yapabilmesi. Değişik çağdaş teknolojik baskı resim adaptasyonlarında karma-kolaj uygulamalara yönelim sergilenmesi. Yüksek baskı tekniğini, çalışma sistemini, örnekleri bilmesi. yüksek baskı linol ve Ağaç baskıyı yapabilmesi. Uygulama aşamasında edindiği deneyimi gerekli bulursa kendi çalışmalarına da kanalize edebilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Baskıresmin tarihsel gelişimi, çağdaş baskı sanatı, baskı sanatçılarının çalışmaları, baskı teknikleri ve araçları
2 Monotype baskı, Mono baskı tekniğiyle yapılmış örnekler, Fotokopi baskı
3 Fotokopi transfer baskı tekniği, Fotokopi baskı tekniğiyle yapılmış örnekler, Fotokopi baskı
4 Formika, çinko, plexglass, cam üzerinden silme yoluyla yapılan mono baskı tekniği, yapılan örnekler, Baskı
5 Karışık mono baskı (cam üzerinden, kalıptan silme yoluyla, fotokopi transfer), Gaz, tiner su ile mono baskı
6 Linol baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek linol baskı, Eskiz
7 Linol baskı için eskiz, Linol kalıp oluşturma, Prova baskı
8 Ağaç baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek ağaç baskı, Eskiz
9 Ara Sınav
10 Ağaç kalıp oluşturma, Prova baskı
11 Gravür baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve gravür baskı, Eskiz
12 Gravür kalıp oluşturma, Prova baskı
13 Karışık teknik, karma-kolaj uygulamaları
14 Baskı resim deneyimlerini kişisel üslup süreçlerine yansıtabilme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292978 Baskı resim tarihi hakkında bilgi sahibi olabilme
2 1292979 Baskı resim geleneksel tekniklerini öğrenebilme
3 1292980 Baskı resim çağdaş teknolojilerini kavrayabilme
4 1292981 Değişik baskı resim tekniklerini bir arada kullanabilme
5 1292982 Baskı resim deneyimlerini kişisel üslup süreçlerine yansıtabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69788 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 69789 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Resim hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 69790 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 69791 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
5 69792 Resim alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
6 69793 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler.
7 69794 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler.
8 69795 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler.
9 69799 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
10 69796 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
11 69800 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler.
12 69797 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
13 69798 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler.
14 69801 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkân tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler.