Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RESY611 Çağdaş Sanatsal Okuryazarlıklar 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Sanat eleştirisi ve sanat felsefesinin okuryazarlıklara dönüştürüldüğü çağdaş sanat süreçleri, sanat anlayışlarını, içinde geliştiği dinamikleri ve ekolojik yeni bağlamlarını etkileşimli ve interdisipliner yöntem ve yönelimlerle incelenmesi, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi, bu dersin amacı olarak gösterilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. • Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. • Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş sanatsal Okuryazarlıklar dersi, geleneksel yöntemlere sahip sanat eleştirisini farklı bir metodoloji ile buluşturmak; sanat eleştirisi ile sanat felsefesini mevcut sanatsal anlayışlar ile nasıl tümleşik kılınabileceğinin incelenmesi; çağdaş sanatın yeni dil anlayışları ve yönseme ilintilerin analiz edebilmek; çağdaş sanatın yeni dinamiklerini bağlam içinde değerlendirebilmek; sanat, sanatçı, sanat anlayışı ve izleyicinin yeni etkileşim biçimlerini gözlemleyebilmek; Sanatsal yeni ekolojinin farklılıklarını ve sanatsal motivasyon tercihlerini irdelemek; sanatta bakış açısının çözümleme ve değerlendirme süreçlerindeki önemine ilişkin tespitler yapabilmek; ve vargılarını yargılara dönüştürebilecek birikim ve deneyim elde edebilmek, bu dersin içerikleri olarak sıralanabilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 6 48
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel sanat eleştirisi yöntemlerinin incelenmesi Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. Sunum hazırlığı.
2 Sanat eleştirisi ve sanat felsefesi ilişkilerinde çağdaş sanata temas Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
3 Sanat eleştirisinin ve sanatsal okuryazarlığın çağdaş pedagojik kalıpları Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
4 Çağdaş sanatın yeni dil kodları ve yönsemeleri Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
5 Çağdaş sanatta sanat eseri, sanatçı ve izleyici konumlandırmaları Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
6 Çağdaş sanatın yeni ekolojisi ve dinamikleri Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
7 Modern-Postmodern ayrımında çağdaş sanatın yeni kodlamaları Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
8 Okuryazarlık yöntemleri Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
9 Ara Sınav
10 Çoklu okuryazarlıklar ve sanatsal anlayış müşterekleri Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
11 Sanatsal bakış açısı geliştirmede okuryazarlık donanımlarının gerekliliği Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
12 Sanat, sanatçı ve izleyici konumsallığına eleştirel bakış Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
13 Sanatsal donatılar ile okuryazarlık donatılarının müşterek bağlamı Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.
14 Sanatsal vargılardan kişisel yargılara geçmede okuryazarlığın faydaları Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Sunum hazırlığı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267399 Okuryazarlıklar ile sanat eleştirisi arasındaki farklılıkları kavrayabilmek
2 1267400 Çağdaş sanatı çözümleyebilmenin yeni bakış açıları hakkında bilgi sahibi olabilmek
3 1267401 Yeni sanat ekolojisi ve dinamiklerini okuryazarlık süreçleri için önemli görebilmek
4 1267402 Çağdaş sanata ilişkin yönsemelerin muharrik unsurlarını çözümleyebilmek
5 1267403 Sanatsal vargılarını kişisel yargılara dönüştürebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69788 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 69789 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Resim hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 69790 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 69791 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
5 69792 Resim alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
6 69793 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler.
7 69794 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler.
8 69795 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler.
9 69799 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
10 69796 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
11 69800 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler.
12 69797 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
13 69798 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler.
14 69801 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkân tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler.