Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RESY617 Sanatçı ve Kimlik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Geleneksel ve çağdaş sanat temellendirmelerindeki üslup, anlayış, yönelim ve kalıpsal davranış tipolojileri ile ilgisinde sanatçı ve sanatsal kimlik örüntülerinin incelenmesi, bu dersin amacı olarak gösterilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gülten İMAMOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Sanatın Kaynağı Sorunu : Çalışma, İş ve Emek, İlim ve Sanat, 1988/18.Sanatın Kaynağı Sorunu : Oyun ve Dans. Felsefe Dün­ yası, S a y ı : 2, Ankara, Aralık 1991. • Soykan, Ö. N. Sanatın Mitos ve Mitoloji İle İlgisi, Çağdaş Eleştiri • Paul Johnson, Art A New History, Harpercollins Publishers, New York 2003. • Edt. Blake Stimson-Gregory Sholette, The Art of Social İmagination After 1945, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2007. • David V. Galenson, Conceptual Revolution in Twentieht-Century Art, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanatçı ve Kimlik dersi, geleneksel sanatlar ve çağdaş sanatlar genellemesinde sanatçı tipolojilerinin incelenmesi; sanatçı monografilerinin incelenmesi; belli başlı sanatçı örneklemlerinde sanatın yaşadığı dönüşümlerin değerlendirilmesi; sanatsal üslup, anlayış ve yönelimlerde sanatçı farklılıkları; sanat kimliği ile sanatçı kimliği ekseninde sanatsal kimlik profilleri; sanat anlayışları ile sanatçı yaklaşımlarına ait bileşkelerin değeri; popüler kültürel etkileşimlerde sanatçı; kendi kendini tasfiye eden sanatçı; popüler kültür yaratıcısı olarak sanatçı; kültür üreticisi olarak sanatçı, toplum mühendisi olarak sanatçı; reklam işçisi olarak sanatçı, gibi içeriklere sahiptir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 6 48
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat, sanatçı, sanatsal kişilik, sanatsal kimlik, sanatsal benlik, üslup, anlayış, yönelim ve bakış açılarının kavramsal olarak çözümlenmesi  Sunum hazırlığı.
2  Geleneksel sanatlar ve sanat tarihinde sanatçı profilleri  Sunum hazırlığı.
3  Çağdaş sanatlar içinde sanatçı profilleri  Sunum hazırlığı.
4 Sanatçı monografileri değerlendirmeleri  Sunum hazırlığı.
5 Sanatçı ve izleyici etkileşimlerinde sanatçı faktörü  Sunum hazırlığı.
6 Kültürel üretim mekanizmasının bir parçası olarak sanatçı  Sunum hazırlığı.
7 Toplum mühendisi olarak sanatçı  Sunum hazırlığı.
8 Sektörel kimlik ve kapitalist içerikte sanatçı davranışları  Sunum hazırlığı.
9 Ara Sınav
10 Sanatsal meta ve sanatsal etkileşimin ekonomik kapsamında sanatçının rolü  Sunum hazırlığı.
11 Popüler kültür ve sanatsal yeni ekolojilere uyum göstermede sanatçı  Sunum hazırlığı.
12 Çağdaş sanatta kendi kendini tasfiye eden sanatçı  Sunum hazırlığı.
13 Sanatsal kimlik ve sanatsal benlik karşılaştırmasında sanatçı  Sunum hazırlığı.
14 Entelektüel karakter olarak sanatçı  Sunum hazırlığı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267245 Sanatsal anlayışları sanatçı örneklemlerinde eşleştirebilmek
2 1267246 Sanatsal kişilik örneklemleri ve sanatta kişilik olgusu açısından sanatı değerlendirebilmek
3 1267247 Sanatsal kimlik profilleri ve sanat anlayışları ekseninde sanatçının çağdaş misyonları olabileceğini düşünmek
4 1267248 Kim’lik ve Ben’lik ayrımında sanatçı olabilmenin koşullarını fark edebilmek
5 1267249 Kültürel üretimin yeni dinamiklerinden birisi olarak sanatçının gelecekçi bakış açılarının önemini söyleyebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69788 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 69789 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Resim hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 69790 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 69791 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
5 69792 Resim alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
6 69793 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler.
7 69794 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler.
8 69795 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler.
9 69799 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
10 69796 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
11 69800 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler.
12 69797 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
13 69798 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler.
14 69801 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkân tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler.