Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RESY606 Sanat ve Tasarım Tarihi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

1.Tasarım nesnelerinin tarihsel süreçteki evrimini irdelenmektir 2. Çağdaş tasarım çalışma alanların araştırılması yapılmaktadır. 3. Tasarım nesnelerinin ilk prototipinin günümüzde aldığı yapısal ve fonksiyonal nitelikleri araştırılmaktadır. 4. Mimari tasarımların zaman içinde gelişimi incelenmektedir. 5. Tasarım nesnelerine sosyo-kültürel ve ekonomik yapının etkisi tartışılmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Sadık ŞENER

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dünya Sanat tarihi Adnan Turani, Sanatın Öyküsü H. Gombriç, Sanat ansiklopedileri, Dünya Medeniyet Tarihi W. Durant

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tasarımın tarihsel gelişiminin çeşitli yönleriyle irdelenmesi. Çağlar boyunca tasarım etkinliklerine değişik sosyo-kültürel yapı özellikleriyle genel bakış. İhtiyaç- üretim süreçleri, uygarlıklar ve teknolojileri açısından ele alınması. Sanayi devrimi sonrası gelişmeler. Rasyonelleşme, etkileri ve yayılması. 20. yy.’ın önemli tasarım anlayışları ve günümüz sanat ve tasarımına etkilerine içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 2 7 14
16 Alan Gezisi 1 10 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 9 9
28 Makale Kritik Etme 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 10 40
54 Ev Ödevi 2 12 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanayileşme ve topluma yansımaları Medeniyet tarihini araştırma
2 Teknolojik gelişmeler Medeniyet Tarihini araştırma
3 İhtiyaçların değişmi ve gelişimi Antropoloji ve kültür
4 Ergonomi İnsan anatomisi
5 Amaç-araç ilişkisi Temel ve yanal ihtiyaçlar
6 Mimari eserlerdeki gelişim İnşaat teknikleri, felsefe
7 Giyim formları ve giyim endüstrisi Folklör araştırmaları
8 Eğitime yardımcı araçlardaki gelişme Eğitimin amaçları
9 Ara Sınav
10 Tasarim nesnesinin biçimlenmesinde malzeme Malzeme bilimi
11 coğrafya ve iklimin tasarım nesnelerine etkisi Coğrafya
12 İletişim ve tasarım Medya
13 Ulaşım ve tasarım Hız-zaman Kavramları
14 Ulaşım ve tasarım Yeni çevre, iş

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297615 1. İhtiyaç-üretim ilişkisini öğrenir
2 1297616 2. Tasarım olgusuna bilim, felsefe ve teknolojinin etkisini kavrar
3 1297617 3. Çağdaş tasarımları tarihsel süreç içinde analiz eder.
4 1297618 4. Tasarım olgusuna, geçmiş dönemde nasıl bakıldığını yorumlar.
5 1297619 Tasarım nesneleri ile kültürel ortamın bağlamını içselleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69788 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 69789 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Resim hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 69790 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 69791 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
5 69792 Resim alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
6 69793 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler.
7 69794 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler.
8 69795 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler.
9 69799 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
10 69796 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
11 69800 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler.
12 69797 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
13 69798 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler.
14 69801 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkân tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5
2 5 4 5 5 4
3 4 4 4 4 4
4 4 5 4 4 5
5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek