Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ENNT601 Nanotechnology I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Teaching the main concepts of nanotechnology in which biology, chemistry, physics and materials science are united altogether. Discussing nanodimensional systems and their design, and teaching the working principles of nanotechnology manipulation tools

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet KÖROĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nanomaterials Edited by Mohammed Muzibur Rahman Published by InTech Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia 2011 InTec, Advances in Nanocomposite Technology Edited by Abbas Hashim Published by InTech Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia 2011 InTech

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

What is nanoscience? The basic concepts for nanoscience (Quantum Mechanics, Statistical mechanics and chemical kinetics), describing the nanodimensional systems and their design and teaching the working principles of nanotechnology tools

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
4 Quiz 0 0 1
22 Proje Hazırlama 0 0 1
23 Proje Sunma 0 0 1
28 Makale Kritik Etme 0 0 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1
39 Rapor Sunma 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 0 0
24 Seminer 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 What is nanoscience?
2 The basic concepts for nanoscience (Quantum Mechanics, Statistical mechanics and chemical kinetics)
3 The basic concepts for nanoscience (Quantum Mechanics, Statistical mechanics and chemical kinetics)
4 What are the basic concepts and their relations to other disciplines?
5 What are the basic concepts and their relations to other disciplines?
6 The basic concepts needed for forming the nanodimensional systems
7 Mid-term exam
8 The basic concepts needed for forming the nanodimensional systems
9 The basic concepts needed for forming the nanodimensional systems
10 The basic concepts needed for forming the nanodimensional systems
11 Describing the nanodimensional systems and their design
12 Describing the nanodimensional systems and their design
13 Teaching the working principles of nanodimensional systems
14 Teaching the working principles of nanodimensional systems
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462624 Knowing what is nanoscience and how it is related to other disciplines
2 1462625 Knowing the basic concepts for forming the nanodimensional systems (Basic Quantum and statistical mechanics)
3 1462626 Describing the nanodimensdional systems and their design Knowing the working principles of nanotechnology manipulation tools

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78069 Nanoteknoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 78547 Nanobilim ve nanoteknoloji alanının ilişkili olduğu kimya, fizik, malzeme bilimleri, moleküler biyoloji, farmokoloji alanlarında disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 78546 Nanobilim ve nanoteknoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 78548 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
5 78549 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 78550 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma
7 78551 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme
8 78552 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
9 78553 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
10 78554 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanarak nanobilim ve nanoteknoloji alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
11 78555 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 78556 Uzman kişiler ile nanobilim ve nanoteknoloji alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 78557 İngilizce dilinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
14 78558 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
15 78559 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 78560 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.