Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB106 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Teknik çizim kurallarını ve bilgisayar yardımı ile teknik çizim yapmayı öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet ACAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Autocad 2013, Kadir Gök, Arif Gök, Seçkin Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarıyla BDÇ yazılımını çalıştırma seçeneklerini seçme Ekran görüntü ve çizim ayarlarının yapma ve BDÇ yazılımını kapatma Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapma ve koordinat sistemlerini kullanma Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme ve çizimlere yazı ekleme Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme Çizimlere yazı ekleme Düzenleme komutlarını kullanabilme Çizim elemanlarının özelliklerini değiştirme Çizim elemanlarını çoğaltma Ölçülendirme ayarlamasını yapma Ölçülendirme komutlarını kullanma Ölçüleri değiştirmek, yüzey işleme işareti eklemek ve tolerans ekleme BDÇ yazılımları arasında 2B (iki boyutlu) veri transferi yapabilme 2B (iki boyutlu) veri transferi için dosya uzantılarını kullanma Çıktı alınarak tanımlanmış yazıcı seçimini yapma, çıktı almada kullanılacak kâğıt boyutunun seçimini yapma, çıktı alınacak alanı belirlemek, yazdırma ölçeğini seçebilme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
11 Soru-Yanıt 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teknik çizim kuralları 1. hafta.pdf
2 Teknik çizim kuralları 2. hafta.pdf
3 İki boyutlu çizim 3. hafta.pdf
4 İki boyutlu çizim 4. hafta.pdf
5 İki boyutlu çizim 5. hafta.pdf
6 İki boyutlu çizim 6. hafta.pdf
7 İzometrik çizim 7. hafta.pdf
8 İzometrik çizim 8. hafta.pdf
9 İzometrik çizim
10 Üç boyutlu katı modelleme 10. hafta.pdf
11 Üç boyutlu katı modelleme 11. hafta.pdf
12 Üç boyutlu katı modelleme 12. hafta.pdf
13 Üç boyutlu katı modelleme 13. hafta.pdf
14 Üç boyutlu katı modelleme 14. hafta.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231096 Teknik resim kurallarının öğrenilmesi
2 1231097 Bilgisayar yardımıyla teknik resim çizilebilmesi
3 1231098 İki ve üç boyutlu cisimlerin çizilebilmesi
4 1231099 Ürün tasarımı yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 5 5 1 1 5 3 5 3 1 1 1
2 1 5 5 5 1 1 5 3 5 3 1 1 1
3 1 5 5 5 1 1 5 3 5 3 1 1 1
4 1 5 5 5 1 1 5 3 5 3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek