Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB500 Mesleki Uygulama Programı 927001 4 8 30

Dersin Amacı

Öğrencilerin mesleki deneyim kazanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif Hatice Gürkan

Ön Koşul Dersleri

Tüm dersler

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yerinde tanınması, atölyelerin incelenmesi ve derslerde anlatılan teorik bilgi ve yöntemlerin işletmelerdeki uygulamalarının tecrübe edilmesi amaçlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
20 Rapor Hazırlama 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 10 7 75
12 Takım/Grup Çalışması 10 7 75
13 Deney 10 7 75
14 Gözlem 10 7 75
16 Alan Gezisi 10 7 75
17 Alan Çalışması 10 7 75
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 7 75
20 Rapor Hazırlama 10 7 75
21 Rapor Sunma 10 7 75
29 Bireysel Çalışma 10 7 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir işletmenin Çizelgeleme problemlerinin çözüm yaklaşımları konusunda deneyim kazanır.
2 Bir işletmenin Mali Sistem, Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
3 Bir işletmenin Yönetim Bilişim Sisteminin çalışması konusunda bilgilenir.
4 Bir işletmenin İnsan Kaynakları Yönetim sisteminin çalışmasını fiili olarak gözler ve deneyim kazanır.
5 Bir işletmenin Bakım-Onarım Yönetimi sistemini işletme içinde inceleme imkanı bulur.
6 Bir işletmenin Kalite Yönetim sisteminin çalışmasını öğrenir.
7 Bir işletmenin Stok ve Depo Yönetimi sistemlerinin çalışmasını öğrenir.
8 Bir işletmenin Mamul/Hizmet Satış ve Dağıtım süreçlerini işletme içinde inceleme imkanı bulur.
9 Bir işletmenin İmalat/hizmet süreci ve Organizasyonel yapı ve ilişkiler hakkında bilgilenir
10 Bir işletmenin Tesis Yerleşimi hakkında bilgilenir ve deneyim kazanır.
11 Bir işletmenin Planlama ve Kontrol faaliyetleri konusunda uygulama tecrübesi kazanır.
12 Bir işletmenin Tedarik ve Satınalma süreçlerini işletme içinde inceleme imkanı bulur.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476782 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,
2 1476783 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
3 1476784 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek