Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS464 Mesleki Uygulama Programı 927001 4 8 30

Dersin Amacı

İnşaat Mühendisliği Uygulaması Yapmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Varol KOÇ

Ön Koşul Dersleri

1,2,3,4,5,6,7. dönem tüm dersleri

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenci ortalaması en az 3.00 olacak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnşaat Mühendisliği ile ilgili tüm kitaplar

Staj Durumu

Yapılmış olacak

Dersin İçeriği

Piyasada İnşaat Mühendisi olarak çalışıp deneyim kazanmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 15 1
9 Problem Çözümü 1 14 1
17 Alan Çalışması 1 14 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 14 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 14 1
29 Bireysel Çalışma 1 15 1
49 Performans 1 14 1
2 Final Sınavı 1 10 1
36 Rapor 1 10 1
38 Rapor Hazırlama 1 10 1
39 Rapor Sunma 1 10 1
40 Proje Hazırlama 1 10 1
41 Proje Sunma 1 10 1
42 Seminer 1 10 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 10 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1
51 Sözlü Sınav 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
9 Problem Çözümü 14 10 140
17 Alan Çalışması 14 9 126
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 10 10
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 2 2
24 Seminer 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 14 10 140
29 Bireysel Çalışma 14 10 140
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
36 Rapor 1 10 10
48 Sözlü Sınav 1 2 2
49 Performans 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak inşaat mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
2 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak inşaat mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
3 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak inşaat mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
4 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak inşaat mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
5 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak inşaat mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
6 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak inşaat mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
7 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak inşaat mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
8 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak inşaat mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
9 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak inşaat mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
10 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak inşaat mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
11 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak inşaat mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
12 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak inşaat mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
13 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak inşaat mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
14 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak inşaat mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295151 İnşaat Mühendisliği ile ilgili uygulama yapmak
2 1295152 İnşaat Mühenmdisliği yaparken karşılaşabilecek problemleri çözmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5
2 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek