Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK450 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Dersin temel amacı, farklı ülkelerin kamu yönetimi sistemlerini tanıtmaktır. Ders, öğrencinin irdelenen ülkelere ilişkin bilgi dağarcığını zenginleştirmenin yanı sıra, Türk kamu yönetimine ilişkin kavrayışını da derinleştirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuray KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenciler derse devam etmekle yükümlüdür. Öğrencilerin haftalık olarak önerilen kaynakları okumuş olarak derse hazırlık yapmaları beklenmektedir. Derste irdelenen ülkelerle ilgili güncel gelişmelerin izlenmesi de önem taşımaktadır. Aktif öğrenme yolları teşvik edilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, (kolektif), İmge Kitabevi, Ankara 2013. (güncellenmiş ve gözden geçirilmiş üçüncü baskı) Cem Eroğul, Çağdaş Devlet Düzenleri, İmaj Yayıncılık, Ankara 2012. Micheal G. Roskin, Çağdaş Devlet Sistemleri (Siyaset, Coğrafya, Kültür), Adres Yayıncılık, İstanbul 2009. Nuray E. Keskin, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Ders Notları. Micheal Moore, The Sicko (Hasta), Belgesel Film. Micheal Moore, Where To Invade Next? (Şimdi Nereyi İşgal Edelim?), Belgesel Film.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamu yönetiminde karşılaştırmalı çalışmaların yeri ve önemi, karşılaştırma yöntemi, karşılaştırmalı yöntem-ülke incelemesi farklılığı, devlet biçimi-siyasal sistem ve kamu yönetimi ilişkisi, gelişmiş ülkelerde kamu yönetimi (Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri), gelişmekte olan ülkelerde kamu yönetimi (Rusya Federasyonu), azgelişmiş küçük ülkelerde kamu yönetimi (Kosta Rika, Tuvalu, Nauru, Andorra), sosyalist ülkelerde kamu yönetimi (Küba), iyi uygulama örnekleri (Finlandiya, Avusturya, Brezilya, Kanada). Ülkeler şu başlıklar temelinde incelenmektedir: Tarihsel gelişme, sosyo-ekonomik yapı, siyasal yapı, anayasal sistem, merkezi yönetim, taşra örgütlenmesi, yerel yönetimler, kamu personeli, kamu finansmanı ve bütçe, güncel kamu reformları, özelleştirme ve yerelleştirme politikaları, bölgesel-küresel etkiler. Ders, ülkelerin kamu politikaları (sağlık, eğitim, göç, vb) bakımından incelenmesini de içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
54 Ev Ödevi 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamu yönetiminde karşılaştırmalı çalışmaların yeri ve önemi, karşılaştırma yöntemi, karşılaştırmalı yöntem ve ülke incelemesi farklılığı, devlet biçimi-siyasal sistem ve kamu yönetimi ilişkisi. http://www.janbanning.com/gallery/bureaucratics/ Giris.pptx
2 Birleşik Krallık İngiltere.pptx
3 Birleşik Krallık https://www.dailymotion.com/video/x759599
https://www.dailymotion.com/video/x75b5y2
4 Fransa Fransa.pptx
5 Fransa https://www.dailymotion.com/video/x75b5y1
6 Almanya Almanya.pptx
7 Almanya https://www.youtube.com/watch?v=KSG2rzEcNY8
8 Amerika Birleşik Devletleri ABD.pptx
9 Amerika Birleşik Devletleri https://www.youtube.com/watch?v=rmRfVPbv5CQ
https://www.youtube.com/watch?v=PIe0RDakXG0
10 Rusya Federasyonu Rusya.pptx
Rusya-II.pptx
11 Rusya Federasyonu https://www.youtube.com/watch?v=MnO9uSoUgCQ
https://www.youtube.com/watch?v=PF0fNJSjTxw
12 Küba Kuba.pptx
13 Uluslararası endeksler ENDEKSLER.pptx
https://t24.com.tr/haber/kosta-rika-neden-dunyanin-en-mutlu-ulkesi,728607
14 Belgesel Film: Hasta; Belgesel Film: Şimdi Nereyi İşgal Edelim? https://vimeo.com/31308078
https://www.youtube.com/watch?v=jFJ67xG0LgI
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346328 Karşılaştırmalı bir bakış açısıyla farklı ülkelerin siyasal sistemlerini yorumlar
2 1346329 Kamu örgütlenmesini kavrar
3 1346330 Karşılaştırmada ele alınacak ülkelerin yönetsel özelliklerini bilir.
4 1346331 Kamu politikalarının geliştirilmesi için öneriler sunar.
5 1346332 Türkiye'nin yönetimine ilişkin bilgisi derinleşir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 4 3 1 4 5 4 5 5
2 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 3 1 4 5 4 5 5
3 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 3 1 4 5 4 5 5
4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 3 1 4 5 4 5 5
5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 3 1 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek