Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBETZ Tez 927001 2 3 30

Dersin Amacı

Öğrencilere çalışma konularıyla ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerin aktarılması, tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi yanında; öğrencilere bilimsel etik, çalışma disiplini ve alanlarındaki güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması, Çalışılacak tez konusuyla ilgili yararlanılabilecek kaynaklar hakkında öğrenciye bilgi verilmesi, Tez çalışmasının çerçevesi çizilerek bir çalışma programı oluşturulması, Yürütülecek çalışmayla ilgili alternatif planların ortaya konulması, Oluşturulan programa göre çalışmanın her aşamasında öğrenciye gerekli bilgi ve tecrübelerin aktarılması, Tez çalışmasıyla ilgili öğrenciden düzenli bilgi alınarak oluşturulan programa uygun bir çalışma yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi, Tez çalışmasından elde edilen verilerin nasıl değerlendirileceği konusunda öğrenciye bilgi aktarılması, Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
29 Bireysel Çalışma 15 50 750

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez konusunun belirlenmesi
2 Tez konusunun belirlenmesi
3 Tez konusu ile ilgili literatür bilgilerinin incelenmesi
4 Tez konusu ile ilgili literatür bilgilerinin incelenmesi
5 Tez konusu ile ilgili literatür bilgilerinin incelenmesi
6 Tez konusu ile ilgili materyal ve metodun belirlenmesi
7 Tezin içeriğine göre elde edilecek bulguların kararlaştırlması
8 Alan çalışmaları
9 Alan çalışmaları
10 Alan çalışmaları
11 Alan çalışmaları
12 Elde edilen bulguların değerlendirilmesi
13 Bulguları tartışılarak tezde irdelenmesi
14 Tez savunması için gerekli hazırlıkların yapılması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238000 Tezinin konusunu öğrenir.
2 1238001 Tez konusu ile ilgili literatürü derler ve okur.
3 1238002 Tez konusu ile ilgili bilgisayar alanı çalışmalarını yapar.
4 1238003 Tez yazımını öğrenir.
5 1238004 Tez sonuçlarının sunumu ve yorumlanmasını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67006 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 67007 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 67008 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 67009 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 67010 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 67011 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 67012 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 67013 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 67014 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 67015 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.