Program Tanımları

Kuruluş

Bölümümüz 1992-1993 döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerine ikinci öğretim olarak başlamıştır. Akademik ve idari personeli ile hizmetine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Önlisans diploma derecesi almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

YGS

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olmak.

Program Profili

İşletmelerde muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek yeteneklere haiz, birikimli, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Firmaların muhasebe departmanlarında
SMMM lerinin yanında muhasebe elemanı
Firmaların finans, pazarlama bölümlerinde istihdam bulmaktadırlar.
Ayrıca kamu kurumlarında da istihdam olanağına sahipler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans derecesini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş sınavından başarılı olarak örgün Lisans eğitimlerine devam edebilmektedir. Ayrıca Açıköğretim Fakültesinin ilgili Lisans bölümlerine sınavsız 3.sınıftan devam edebilmektedir.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkisi
Ekonomi
İktisat
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

(1) Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.
(2) Sınavların tarih ve yerleri yarıyıl başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde veya akademik takvimde belirlenen sınav süresinden en geç bir hafta öncesinde ders sorumlusu öğretim elemanının önerisi üzerine; ilgili bölüm/birim tarafından tespit ve ilan edilir.
(3) Sınav, ödev, uygulama, laboratuar, proje, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerin dönem içi değerlendirmede hangi oranlarda etki edeceği ilgili öğretim elemanının/elemanlarının önerisi ve bölüm akademik kurulunun, sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde ve anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun onayı ile belirlenir ve dönem başlamadan bir hafta önce öğrenciye duyurulur. Dersin özelliğine göre, bölüm akademik kurulunun, sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde ve anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun ve ilgili birim kurullarının onayı ile sınav yapılmamasına karar verilebilir.
(4)Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yıl sonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili yüksekokul müdürü tarafından imzalanır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkan V. Öğr. Gör. Fazlı IRMAK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bafra Meslek Yüksekokulu, Bafra,55400, Samsun

web: http://baframyo.omu.edu.tr/

Bölüm Olanakları

Bölümümüze ait tam donanımlı, internet bağlantılı, kırk öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarımız vardır. Ayrıca dersliklerimizde mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65527 Muhasebe ve vergi alanında temel teorik bilgi ve beceriye sahip olma
2 65528 Muhasebe konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneğine sahip, nitelikli muhasebe elemanı olma
3 65529 Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarından en az birini iyi derecede kullanabilme
4 65530 Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilen, bilgiyi depolayabime, depolanmış bilgileri kullanabilme
5 65531 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etme ve temel hukuk bilgilerine sahip olma
6 65532 İşletmeler içinde muhasebe için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilme
7 65533 Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutabilme
8 65534 Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi, muhasebe denetimi konularını kavrayıp ve uygulayabilme
9 65535 Vergi ve vergi sorumlusunun yükümlülüklerini kavramış ve Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma
10 65536 Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı, açık bir şekilde ifade edebilme
11 65537 Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme ve sorunları tespit ederek, verileri yorumlayabilme ve analiz etme becerisine sahip olma
12 65538 Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavramış olmak
13 65539 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin öneminin bilincinde olma
14 65540 Mesleğinde paylaşımcı ve katılımcı, çağdaş, yenilikçi, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilme özelliklerine sahip olan bireyler yetiştirme
15 65541 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma, Türkçeyi kullanabilme
16 65542 çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirmek
17 69716 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
18 69717 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
19 69718 Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
20 69719 Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
21 69720 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV103 Genel İşletme Zorunlu 2 1 0 3 3
MUV101 Genel Muhasebe-I Zorunlu 3 1 0 4 4
MUV109 Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV105 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 4
MUVSEÇ-1 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 6
MUV107 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV102 Genel Muhasebe-II Zorunlu 3 1 0 4 4
MUV104 Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 3
MUVSEÇ-2 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 6
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 8
MUV106 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Dış Ticaret İşlemleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV205 Dış Ticaret İşlemleri Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV209 Finansal Yönetim Zorunlu 2 2 0 3 4
MUV213 Kamu Maliyesi Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV201 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 2 2 0 3 4
MUV211 Paket Programlar I Zorunlu 2 2 0 3 5
MUVSEÇ-3 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 8
MUV203 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 2 1 0 3 3
MUV207 Vergi Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV204 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Zorunlu 1 1 0 2 4
MUV210 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV206 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 2 2 0 3 4
MUV202 Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 3
MUV212 Paket Programlar II Zorunlu 2 2 0 3 5
MUVSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 9
MUV208 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 1 2 0 2 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV111 İletişim Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV113 Ofis Programları I Zorunlu 1 2 0 2 3
MUV115 E Ticaret Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV117 Bilgi İletişim Teknolojisi Zorunlu 2 1 0 3 3
MUV119 Çevre Koruma Zorunlu 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV108 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV110 Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV112 Ofis Programları II Zorunlu 1 2 0 2 4
MUV114 Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV116 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV118 Finansal Yatırım Araçları Zorunlu 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV215 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV217 İşletme Yönetimi I Zorunlu 3 0 0 3 4
MUV219 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV221 İnşaat Muhasebesi Zorunlu 1 1 0 2 2
MUV225 Finansal Okur Yazarlık Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV214 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 1 2 0 2 2
MUV216. İşletme Yönetimi II Zorunlu 3 0 0 3 4
MUV218 Banka Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 4
MUV220 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV222 Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV228 Girişimcilik ve İnovasyon Zorunlu 4 0 0 4 5
MUV230 Finansal Yatırım Araçları Zorunlu 2 0 0 2 2