Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ENNT637 Genomics 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere genomik alanını ve hızla gelişen bu alandaki güncel konuları tanıtmaktır. Buna bağlı olarak öğrencilerin, genomiğin temel prensipleri hakkında fikir edinmesi ve genomik verilerin moleküler biyoloji ve biyoteknolojide nasıl kullanılacağını keşfetmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hilal AY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Güncel literatür takip edilecektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Concepts in Bioinformatics and Genomics, 1st edition. J. Momand et al., 2016 (Oxford University Press). - Bioinformatics and Functional Genomics, 3rd edition. J. Pevsner, 2015 (Wiley Blackwell).

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gen ve Genom Yapısı, Genomların Dizilenmesi, Genom Dizileme Yaklaşımları, Gen Ekspresyonu, Genom Anotasyonu, Mikrobiyal Genomik, Karşılaştırmalı Genomik, Dizi Hizalama, Filogenetik Analiz, Çevresel Genomik, Kişiselleştirilmiş Tıp, Genom Varyasyonunun Çalışılması, İşlevsel Genomik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
10 Tartışma 8 2 16
11 Soru-Yanıt 10 2 20
20 Rapor Hazırlama 2 5 10
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
54 Ev Ödevi 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gen ve Genom Yapısı - -
2 Genomların Dizilenmesi - -
3 Genom Dizileme Yaklaşımları - -
4 Gen Ekspresyonu - -
5 Genom Anotasyonu - -
6 Mikrobiyal Genomik - -
7 Karşılaştırmalı Genomik - -
8 Dizi Hizalama - -
9 Ara Sınav - -
10 Filogenetik Analiz - -
11 Çevresel Genomik - -
12 Kişiselleştirilmiş Tıp - -
13 Genom Varyasyonunun Çalışılması - -
14 İşlevsel Genomik - -
15 Final Sınavı - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1336849 Genomik kavramları anlaşılır bir biçimde açıklamak ve bu kavramları yeni durumlara uygulamak
2 1336850 Biyoinformatik araçları kullanarak bir genomdaki genleri tanımlamak ve tahmin edilen proteinlerdeki domainlerin dağılımını tanımlamak
3 1336851 Bilimsel literatürü tartışarak güncel genomik araştırmaları değerlendirmek
4 1336852 Genomik çalışmalara uygulanabilecek filogenetik analiz tekniklerini öğrenmek
5 1336853 Klasik ve güncel dizileme teknolojilerini, gen ekspresyon analiz yöntemlerini ve proteomik yaklaşımlarını karşılaştırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek