Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ABE621 Bilimsel Araştırmalarda Etik,Proje Hazırlama Teknikleri ve Deney Hayvanlarının Kullanımı 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Akademik anlamda, öğrencinin proje hazırlarken, çalışma içerisinde kullanabileceği hayvan deneyleri ve ön hazırlık kısmında dolduracağı ilgili formlarda, etik olarak bilgilendirmek ve karşılaşabileceği olası zorlukları aşmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Alper TOKAY

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Karagöz Y, Mesci M. "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği". Akademisyen Kitabevi, ISBN: 9786052585184, 189 sayfa, 2019. * Güngör Ö. Bilimsel Araştırma Süreçleri: Yöntem, Teknik ve Etiğe Giriş". Grafiker Yayınları, ISBN: 6052233245, 324 sayfa, 2018. * Kıncal RY. "Bilimsel Araştırma Yöntemleri". Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 6051335124, 310 sayfa, 4. Baskı, 2015. * Kollektif, Biyomedikal Araştırmalarda Deney Hayvanı: Temel Bilgiler ve Etik İlkeler". Yüce Yayınları, ISBN: 9754114027, 148 sayfa, 2005. * Sandıkçı T, Karaman Mİ, Ankaralı S. "Hayvan Etiği". ISAR, ISBN: 6059276047, 176 sayfa, 2019.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bilimsel anlamda proje hazırlarken dikkat edilecek hususlar; bu noktada akademik dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, başvuru formlarında cevaplanması istenilen noktaların doğru ve eksiksiz bir şekilde girilebilmesi; özellikle, projede gereksinim duyulabilecek deney hayvanlarının kullanımı noktasında, ilgili formların nasıl doldurulabileceği hususunda, öğrenciyi bilgilendirmek. Ayrıca, proje sonunda, sonuçların makale içerisinde etik kurallara uygun bir şekilde yansıtılabilmesi için, öğrenciyi gerekli verilerle donatabilmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
29 Bireysel Çalışma 10 35 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
41 Proje Sunma 1 60 1
42 Seminer 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 5 3 15
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
21 Rapor Sunma 4 5 20
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 50 50
24 Seminer 1 25 25
49 Performans 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırma nedir; bilimsel bir araştırma belirlenirken nelere dikkat edilir? YOK YOK Hafta 1 - Bil. Araş. Tek.Deney Hay. Kullanımı ve Etik - Giriş.pptx
2 Bilimsel etik nedir? Hayvan deneylerindeki etiksel parametreler YOK YOK Hafta 2 - Bil. Araş. Tek.Deney Hay. Kullanımı ve Etik - Etik.pptx
3 Bilimsel bir makale yazılımında dikkat edilecek hususlar ve etik kurallar YOK YOK Hafta 3 - Bil. Araş. Tek.Deney Hay. Kullanımı ve Etik - Makale Yazımı ve Etik.pptx
4 YOK Öğrenci ile birlikte saptanacak bir bilimsel konu üzerinde; proje hazılama ve ilgili kurumsal ve etik formların doldurulması YOK Hafta 4 ve 5 - Bil. Araş. Tek.Deney Hay. Kullanımı ve Etik - Örnek Formlar.pptx
5 YOK Öğrenci ile birlikte saptanacak bir bilimsel konu üzerinde; proje hazılama ve ilgili kurumsal ve etik formların doldurulması YOK Hafta 4 ve 5 - Bil. Araş. Tek.Deney Hay. Kullanımı ve Etik - Örnek Formlar.pptx
6 Ara Sınav Proje ve etik formlarıyla ilgili gelişmelerin sunumu YOK
7 YOK İlgili formların oluşturulması; biçimlendirme... YOK Hafta 7 den 13'e - Bil. Araş. Tek.Deney Hay. Kullanımı ve Etik - Proje hazırlama.pptx
8 YOK İlgili formların oluşturulması; biçimlendirme... YOK Hafta 7 den 13'e - Bil. Araş. Tek.Deney Hay. Kullanımı ve Etik - Proje hazırlama.pptx
9 YOK İlgili formların oluşturulması; biçimlendirme... YOK Hafta 7 den 13'e - Bil. Araş. Tek.Deney Hay. Kullanımı ve Etik - Proje hazırlama.pptx
10 YOK İlgili formların oluşturulması; biçimlendirme... YOK Hafta 7 den 13'e - Bil. Araş. Tek.Deney Hay. Kullanımı ve Etik - Proje hazırlama.pptx
11 YOK İlgili formların oluşturulması; biçimlendirme... YOK Hafta 7 den 13'e - Bil. Araş. Tek.Deney Hay. Kullanımı ve Etik - Proje hazırlama.pptx
12 YOK İlgili formların oluşturulması; biçimlendirme... YOK Hafta 7 den 13'e - Bil. Araş. Tek.Deney Hay. Kullanımı ve Etik - Proje hazırlama.pptx
13 YOK İlgili formların oluşturulması; biçimlendirme... YOK Hafta 7 den 13'e - Bil. Araş. Tek.Deney Hay. Kullanımı ve Etik - Proje hazırlama.pptx
14 Oluşturulan, proje ve etik formlarının sonuçlandırılması ve değerlendirilmesi. Öğrencinin proje sunumu YOK Hafta 14 - Bil. Araş. Tek.Deney Hay. Kullanımı ve Etik - Sunum.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549272 Proje hazırlanmasında; taslak, gelişme ve sonuç noktalarında bilgi sahibi olur.
2 1549273 Proje konusunun kabulüne ilişkin formların doldurulmasında; akademik lisan ve etik hakkında bilgi kazanır.
3 1549274 Hayvan deneylerinin hazırlanışı ve proje kapsamında sunulması için gerekli etik formların doldurulması ve akademik anlamda deney hayvanlarının kullanımı hakkında malumata sahip olur.
4 1549275 Proje ve makale hazırlanması ve de bu noktalarda uyulması gereken etik kurallar hakkında bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek