Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ABE612 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini öğrenme, Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenme, Bilimsel metinleri okuma, anlama ve veri analizi yapabilme, Araştırma raporu hazırlamayı öğrenme ve bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışları önleme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yıldıray TOPCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Şener Büyüköztürk , Özcan Aygün, Ebru KılıçÇakmak, Şirin Karadeniz, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” , Pegem Yayıncılık, ISBN: 9944919289, 2014 2. Cumhur Ertekin, Nihat Berker, Aslıhan Tolun, Dinçer Ülkü̈, “Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar” , TÜBA yayınları, ISBN: 9758593129, TÜBİTAK MATBAASI, 2002 3. Prof. Dr. Orhan Küçük. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2016, Bursa. 4. Hamza Al. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 4. Baskı. Sakarya Yayıncılık, 2014, Sakarya. 5. Prof. Dr. Atila Yüksel, Dr. Akan Yanık, Dr. Ramazan A. Ayazlar (Editörler). Bilimsel Araştırma Yöntemleri : Kavramlar-Analizler-Araştırmalar. 1. Baskı. Seçkin Kitabevi, 2015, Ankara. 6. Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları, bilimsel araştırma makaleleri ve Bilimsel araştırma Projeleri (TUBITAK vb.)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar, Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri, Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu, Bilimsel makale okur yazarlığı ve Araştırma projesi yazımı, Etik ve Bilimsel Yayın Etiği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 4 56
22 Proje Hazırlama 3 10 30
23 Proje Sunma 3 5 15
24 Seminer 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim: Temel Kavramlar, Bilimin Doğası ve Bilim Felsefesi bil_aras_yont_etik_1.pdf
2 Bilimsel Bilgi ve Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş-Bilimsel Araştırma Yöntemleri
3 Bilimsel Araştırmada Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar; Bilimsel Bilgiye Erişim
4 Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri; Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu;
5 Bilimsel yayın okur yazarlığı
6 Bilimsel yayın okur yazarlığı-Uygulama
7 Bilimsel Makale Yazımı-Uygulama
8 Öncelikli çalışma alanlarının saptanması, Proje giriş ve amaç bölümlerinin yazılmasında dikkat edilecek noktalar makale_yazimi_1-5.pdf
9 Arasınav makale_yazimi_6-10.pdf
10 Ar-Ge Projesi Hazırlama Süreci, Ar-Ge amaçlı Literatür taraması ve değerlendirilmesi makale_yazimi_11-15.pdf
11 Araştırma Projesi Yazımı makale_yazimi_16-20.pdf
12 Etik ve Bilimsel Araştırmada Temel Etik İlkeler
13 Bilimsel Yayın Etiği-YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
14 Bilimsel Yayın Etiği-Uygulama sunu_sablonu_bilimsel_arastirma_yont.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539266 Bilimsel araştırmaların kapsamını ve temellerini öğrenir.
2 1539267 Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenir.
3 1539268 Bilimsel metinleri okur, anlar ve veri analizi yapabilir
4 1539269 Araştırma raporu hazırlamayı öğrenir
5 1539270 Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olur ve etik dışı davranışları önleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78522 Farklı alandaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2 78513 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 78514 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
4 78515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
5 78516 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78517 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78518 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78519 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 78520 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetme yeteneğine sahip olur.
10 78521 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, sonuçları dikkate alarak değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 4 2 3 4 5 2
2 4 4 3 5 4 2 3 4 5 2
3 4 4 3 5 4 2 3 4 5 2
4 4 4 3 5 4 2 3 4 5 2
5 4 4 3 5 4 2 3 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek