Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ABE625 Adli Kimyada Spektroskopik Teknikler ve Yapı Analizi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Adli Kimya, adli bilim içinde 20. yüzyılın başlarından itibaren yer almaya başlamıştır. Özellikle enstrümantal (aletli) analiz tekniklerindeki gelişmelerle birlikte adli kimyada çok hızlı gelişmiştir. Bu nedenle Adli Kimya, adli olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların en önemli dallarından biridir. Bir suç ile ilgili olarak özellikle uyuşturucu, ilaç, mürekkep, boya ve patlayıcı maddelerin delil olarak toplandığı durumlarda bu maddelerin kimyasal formüllerinin ve daha önce işlenmiş bu tür suçlar ile bağlantısının olup olmadığının tespiti için yapı analizlerinin yapılması gerekmektedir. Adli kimyada uzmanlaşacak kişinin toplanan delillerde gerekli analizleri yapabilmesi için analizden önce delilleri sınıflandırması ve bunlara ne tür analizlerin uygulaması gerektiğini bilmesi gerekir. Organik yapı analizinin adli kimyadaki yeri ve önemi, adli kimyanın tarihsel gelişimi, verilerin toplanması, adli kimya laboratuvarlarında kullanılan organik yapı analizi teknikleri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Alper TOKAY

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Organic Structural Spectroscopy Yazarlar: Joseph B. Lambert, Herbert F. Shurvell, David Lightner, and Robert Graham Cooks (1998) * Structural Identification of Organic Compounds with Spectroscopic Techniques, Yazar: Yong-Cheng Ning, (2005) * Applications of Mass Spectrometry to Organic Sterochemistry (Methods in Stereochemical Analysis), Yazarlar: J. S. Splitter, F. Turecek

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Organik yapı analiz tekniklerinin adli kimyadaki yeri ve önemi, verilerin toplanması ve analiz tekniklerinden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi. Uyuşturucu madde, ilaç, mürekkep, boya ve patlayıcı maddelerin analizlerinde izlenen kimyasal işlemler, enstrümantal teknikler ve elde edilen spektral verilerin yorumlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
24 Seminer 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
39 Rapor Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 5 70
24 Seminer 1 15 15
49 Performans 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik yapı analiz tekniklerinin adli kimyadaki yeri ve önemi, adli kimyanın tarihsel gelişimi YOK YOK
2 Verilerin toplanması ve elde edilen sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi YOK YOK
3 Verilerin toplanması ve elde edilen sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi YOK YOK
4 Analiz teknikleri ve özelliklerinin genel tanımı YOK YOK
5 Örneklerin analize hazırlanmasında izlenen kimyasal ön işlemler (Kromatografi, TLC, HPLC) YOK YOK
6 Ara Sınav
7 Örneklerin analize hazırlanmasında izlenen kimyasal ön işlemler (Kromatografi, TLC, HPLC) YOK YOK
8 Adli analizlerde yer alan Moleküler spektroskopi teknikleri (GC, GC-MS, NMR, FTIR) YOK YOK
9 Adli analizlerde yer alan Moleküler spektroskopi teknikleri (GC, GC-MS, NMR, FTIR) YOK YOK
10 Uyuşturucu madde, ilaç, mürekkep, boya ve patlayıcı maddelerin analizlerinde izlenen kimyasal işlemler, enstrümantal teknikler ve elde edilen spektral verilerin yorumlanması. YOK YOK
11 Uyuşturucu madde, ilaç, mürekkep, boya ve patlayıcı maddelerin analizlerinde izlenen kimyasal işlemler, enstrümantal teknikler ve elde edilen spektral verilerin yorumlanması. YOK YOK
12 Dönem performans değerlendirmesi
13 Dönem performans değerlendirmesi
14 Genel Sınava Hazırlık ve Konuların Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546624 Verilerin toplanması, analiz sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve sonuçların uygun şekilde verilmesi
2 1546625 Maddenin yapısı ve bileşimi hakkında bilgi verecek kimyasal yöntemler ve enstrümantal teknikler
3 1546626 Örnek türüne ve içeriğine göre kromatografik ve moleküler spektroskopi tekniklerinin adli örneklerin analizinde kullanım amaçları ve bu tekniklerin sınırlamaları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78522 Farklı alandaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2 78513 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 78514 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
4 78515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
5 78516 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78517 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78518 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78519 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 78520 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetme yeteneğine sahip olur.
10 78521 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, sonuçları dikkate alarak değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 3 4 3 3 3 4
2 2 4 2 3 4 4 1 1 2 2
3 2 3 3 4 5 4 2 1 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek