Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ABE627 Entomotoksikoloji 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencinin, ölüm sonrası cesede gelen böceklerden yararlanarak, toksikolojik olayların çözümünü anlamalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Meltem Kökdener

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Entomotoxicology Forensic entomology Toxicology Review. PubMed PMID: 11457608. 2. Tracqui A, Keyser-Tracqui C, Kintz P, Ludes B. Entomotoxicology for the forensic toxicologist: much ado about nothing? Int J Legal Med. 2004 Aug;118 (4):194–6. Epub 2004 May 26. PubMed PMID: 15164211. 3. Gagliano-Candela R, Aventaggiato L. The detection of toxic substances in entomological specimens. Int J Legal Med. 2001; 114 (4–5):197–203. Review. PubMed PMID: 11355395. 4. Hédouin V, Bourel B, Martin-Bouyer L, Bécart A, Tournel G, Deveaux M, Gosset D. Morphine perfused rabbits: a tool for experiments in forensic entomotoxicology. J Forensic Sci. 1999 Mar; 44 (2):347–50. PubMed PMID: 10097360. 5. Souza CM, Lima CG, Alves MJ Jr, Arrais-Silva WW, Giorgio S, Linhares AX, Thyssen PJ. Standardization of histological procedures for the detection of toxic substances by immunohistochemistry in dipteran larvae of forensic importance. J Forensic Sci. 2013 Jul; 58 (4):1015–21. doi: 10.1111/1556–4029.12140. Epub 2013 May 17. PubMed PMID: 23682832. 6. Gosselin M, Wille SM, Fernandez Mdel M, Di Fazio V, Samyn N, De Boeck G, Bourel B. Entomotoxicology, experimental set-up and interpretation for forensic toxicologists. Forensic Sci Int. 2011 May 20; 208(1–3):1–9. doi: 10.1016/j.forsciint.2010.12.015. Epub 2011 Jan 14. Review. PubMed PMID: 21237593.

Dersin İçeriği

Entomotoksikoloji, ölüm sonrası cesede gelen böceklerden yararlanarak, şüphelinin olay yeri ile bağlantısını, ölüm nedenini anlamak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 36 36
13 Deney 1 97 97
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Giriş
2 Adli ve Analitik Toksikoloji Tarihi
3 Analitik Toksikoloji ve Adli Toksikolojide Önemi
4 Toksik maddenin sınıflandırılması
5 Adli entomoloji
6 Adli entomoloji tarihçesi
7 Ara sınav
8 Örneklerin toplanması, transferi ve saklanması
9 Entomolojik örneklerin hazırlanması
10 Ölüm sonrası geçen zaman
11 Madde bağımlılığı ve entomoloji
12 Ağır metaller
13 İnsektisitler
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546442 Adli toksikolojinin genel terimlerini açıklar.
2 1546443 Öğrenciler analitik toksikoloji ilkeleri ve adli toksikolojideki uygulamalarını anlar.
3 1546444 Böcekleri kullanmak, şüphelinin suç mahalliyle bağlantı kurmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78522 Farklı alandaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2 78513 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 78514 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
4 78515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
5 78516 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78517 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78518 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78519 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 78520 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetme yeteneğine sahip olur.
10 78521 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, sonuçları dikkate alarak değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4
2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4
3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek