Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ABE629 Adli Mikoloji 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Adli mikolojinin tanımı, önemi, tarihçesi, bu alanda kullanılan fungusların genel özellikleri, üreme şekilleri, taksonomik özellikleri, biyolojileri, gelişmeleri üzerinde etkili olan çevresel faftörlerin öğrenilmesi ile, farklı izolasyon yöntemleri kullanılarak elde edilen fungusların morfolojik özelliklerine göre teşhis edilmesi ve bunlardan yararlanılarak ölüm sonrası zamanın belirlenmesine katkı sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İsmail ERPER

Ön Koşul Dersleri

Adli Mikoloji

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Döken, T., Demirci, E., 1998. Mikoloji I, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Webster and Weber, 2007. Introduction to Fungi.and Agrios, G., 2005. Plant Pathology, APS Press., Introduction of Fungi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Fungusların genel özellikleri, beslenmeleri, üremeleri, taksonomik sınıflandırılmaları, adli mikoloji alanında kullanım olanakları, olay yeri incelemesinde kullanılacak olan materyal ve izlenecek yollar, adli incelemelerde mikologların yeri ve önemi, ceset üzerinde bulunan funguslardan yararalanılarak ölüm sonrası geçen zamanın belirlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 64 64
2 Final Sınavı 1 110 110
7 Laboratuvar 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Adli mikolojinin tanımı ve tarihçesi - -
2 Canlıların sınıflandırılması, prokaryonlar ve ökaryonlar arasındaki farklılıklar, fungusları diğer ökaryonlardan ayıran özellikler, fungusların yararları ve zararları - -
3 Fungusların somatik yapılarının morfolojisi Fungusların somatik yapılarının morfolojilerinin incelenmesi -
4 Funguslarda üreme tipleri ve üreme üzerine etkili olan faktörler - -
5 Fungusların besin istekleri ve gelişmesi üzerinde etkili fiziksel fatörler Fungusların için besi yeri hazırlanması -
6 Fungusların taksonomik sınıflandırılması ve isimlendirilmesi -
7 Adli mikolojide önemli bazı fungusların genel özellikleri - -
8 Ara sınav - -
9 Olay yerinin mikolojik açıdan izsel kanıt yönüyle incelenmesi, mikolojik kanıtların toplanması ve laboratuvara gönderilmesi - -
10 Adli vakalarda önemi olan fungusların toplanan örneklerden izolasyonu ve kullanılan yöntemler Fungusların toplanan örneklerden izolasyonu -
11 İzole edilen fungusların morfolojik özelliklerine göre teşhislerinin yapılması Fungusların morfolojik özelliklerine göre teşhislerinin yapılması -
12 Adli olaylarda elde edilen funguslardan yararlanılarak ölüm sonrası geçen zamanın bulunması - -
13 Adli mikoloji araştırmalarında kullanılan malzemeler - -
14 Bazı şapkalı mantar (fungus)’ların ölüm, halüsinasyonlar ya da zehirlenmelerdeki rolü ve bunların adli vaklarda kullanımı, Adli mikoloji ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ve genel değerlendirme - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538638 - Funguslarla genel özelliklerini ve diğer ökaryotik canlılar arasındaki farklılıkları bilir. - Fungusları taksonomik özelliklerine göre sınıflandırmasını ve isimlendirmesini bilir. - Adi mikolojide funguslardan nasıl yararlanılacağını bilir. - Adli vakalarda fungusların izsel kanıt olarak kullanım olanağını bilir. - Ceset üzerinde bulunan funguslardan yararalanılarak ölüm sonrası geçen zamanı tespit etmeyi bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78522 Farklı alandaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2 78513 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 78514 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
4 78515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
5 78516 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78517 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78518 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78519 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 78520 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetme yeteneğine sahip olur.
10 78521 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, sonuçları dikkate alarak değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek