Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BOTE602 Eğitim Teknolojileri ve Öğrenme Kuramları 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Bu ders, eğitim teknolojilerinin temelleri ve tarihsel gelişiminin öğrenme kuramlarının gelişim süreciyle ilişkisinin irdelenmesini içerir. Bunu yanında öğrenme kuramlarının, öğretim tasarımı süreçlerinde kullanımı ve ilişkilendirmesi de dersin kapsamındadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc..Prof.Dr.Emine Şendurur

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Psychology of Learning for Instruction, Marcy Driscoll, 2000, Allyn & Bacon. Contemporary Theories of Learning, Knud Illeris, 2016, Routledge.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim Teknolojierinin Tarihçesi ve Öğrenme Kuramları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
27 Makale Yazma 1 75 75
29 Bireysel Çalışma 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders izlencesini inceleme, Eğitim Teknolojilerine giriş
2 Öğretim Teknolojileri ve Bilişsel Bilimler
3 Öğrenme Paradigmaları
4 Davranışçılık
5 İnsan bilgiyi işleme modeli
6 Şema Teorisi
7 Konumlanmış Biliş (situated cognition)
8 Gagne’nin Öğretim Kuramı
9 Ara sınav!
10 Yapılandırmacılık
11 Bilişsel gelişim (Bruner, Vygotsky, Piaget)
12 Bilişsel gelişim (Bruner, Vygotsky, Piaget)
13 Eğitim Teknolojilerindeki uygulamaların incelenmesi
14 Eğitim Teknolojilerindeki uygulamaların incelenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1237796 Öğrenme paradigmalarını karşılaştırmalı olarak tartışabilme.
2 1237797 Eğitim teknolojilerinin tarihsel gelişim sürecini öğrenme kuramlarının gelişimsel süreciyle paralel tartışabilme
3 1237798 Öğrenme ve öğretim kuramlarının öğretim tasarımı süreçlerindeki etkisini tartışabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68675 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 68676 Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
3 68677 Eğitsel yazılım geliştirebilme.
4 68678 Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
5 68679 Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
6 68680 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
7 68681 Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
8 68682 Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 3
2 3 4
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek