Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BOTE609 Eğitim Teknolojilerinde İstatistik 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yüksek lisans düzeyinde istatistik kavramlarına ve uygulamalarına giriş yapmak. Paket programlarla hem betimsel hem de çıkarımsal istatistiki analiz yapma becerileri kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Andy Field, Discovering Statistics Using SPSS

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistik kavramlarına giriş, popülasyon, örneklem, normal dağılım, veri türleri ve ölçümler, normal dağılım, hipotez test etme, veri analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 4 20 1
7 Laboratuvar 4 10 1
10 Tartışma 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 4 1 4
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 1 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistiğe giriş
2 Betimsel ve çıkarımsal istatistik
3 Popülasyon ve örneklem
4 Parametre ve istatistik
5 Nicel, kategorik ve sürekli veri
6 Nominal, sıralı, aralıklı ve oranlı ölçümler
7 Verilerle çalışma
8 Tablo ve grafikler
9 Normal dağılım
10 Hipotez test etme
11 Parametrik hipotez testleri-1
12 Parametrik hipotez testleri-2
13 Varyans analizi
14 Korelasyon
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1481156 Betimsel ve çıkarımsal istatistik kavramlarını ayırt edebilme.
2 1481157 Hipotez üretebilme.
3 1481158 Hipotez test edebilme.
4 1481159 Veri analizzi yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76407 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 76408 Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
3 76409 Eğitsel yazılım geliştirebilme.
4 76410 Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
5 76411 Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
6 76412 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
7 76413 Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
8 76414 Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 4 5
3 5
4 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek