Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD603 Temel Psik. Dan. Tekn. ve Becerileri 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik danışma sürecinde terapötik koşullar ile temel ve ileri düzey psikolojik danışma becerilerinin önemini ve işlevini kavrayarak temel psikolojik danışma becerilerini etkili biçimde kullanabilmelerini ve terapötik koşulları oluşturabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Yücel ÖKSÜZ

Ön Koşul Dersleri

Psikolojik danışma ve rehberlik, Bireyi tanıma teknikleri

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hasan Tan. (1986). Psikolojik yardım ilişkileri. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 2. Nilüfer Voltan Acar. (2009). Yeniden terapötik iletişim. Ankara: Nobel Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Psikolojik Danışma Süreci ve Psikolojik Danışma Becerileri; Temel Psikolojik Danışma Becerileri: Dikkati Verme, Soru Sorma, Teşvik Etme, İçerik Yansıtma, Duygu Yansıtma, Özetleme; Temel Psikolojik Danışma Becerilerini Bütünleştirme; İleri Düzey Psikolojik Danışma Becerileri: Odaklanma, Yorumlama, Yüzleştirme, Kendini Açma, Anlık Olma, Geribildirim, Bilgi Verme; Psikolojik Danışma Süreci ve Psikolojik Danışma Becerilerinin Bütünleştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 2 30 60
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 13 2 26
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 5 3 15
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri Psikolojik danışma sürecinin başında yapılama yapabilme Tanışma
2 Yakından ilgilenme Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
3 Konuşmaya açık davet Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
4 Asgari düzeyde teşvik tekniği Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
5 Yansıtma tekniği: İçerik ve duygu yansıtma Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
6 Kişiselleştirme ve Özetleme Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
7 Empatik tepki basamakları ve empatik tepki verebilme Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
8 Saygı, saydamlık ve kendini açma Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
9 Arasınav
10 Somutluk ve ilişkinin şimdi ve buradalığı Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
11 Yüzleştirme tekniği Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
12 Odaklanma, Yorumlama, Geri bildirim ve Bilgi Verme Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
13 Psikolojik Danışma Becerilerinin Uygulanması ve Psikolojik Danışma Süreci ile Bütünleştirilmesi-1 Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
14 Psikolojik Danışma Becerilerinin Uygulanması ve Psikolojik Danışma Süreci ile Bütünleştirilmesi-2 Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230233 Psikolojik danışma sürecinde kullanılan temel ve ileri düzey psikolojik danışma becerilerini tanımlayabilme
2 1230234 Temel psikolojik danışma becerilerini kullanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67870 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67873 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67875 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67887 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67888 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6 67885 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67884 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
8 67878 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
9 67871 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
10 67868 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
11 67866 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
12 67869 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
13 67867 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
14 67886 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67883 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
16 67881 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 67882 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67880 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67879 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67877 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67876 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67874 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67872 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek