Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD703 Gruplarda Beceri Eğt.Prog.Gel. ve Uyg. 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Psiko Eğitsel Grup Programı Geliştirme ve Geliştirilen Eğitim Programını uygun örneklemde uygulayabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nina W. Brown. (2013). Psiko-Eğitsel Gruplar. Çev. Vahap Yorgun. Ankara: Anı Yayıncılık. Gerald Corey and Corey ( (2016). Psikolojik Danışmada Gruplar (Çev. Edt. Seher Balcı Çelik). Ankara: Nobel Yayınları. Serdar Erkan ve Alim Kaya. (2016) Deneysel Olarak Sınanmış Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları. I-II-III. Ankara: PegemA Yayınları. Emmy Van Deurzen ve Claire Arnod-Baker.(2017). İnsan Meselelerine Varoluşsal Bakışlar. İstanbul: Aletheia Kitap.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitimin Değişik kademelerine devam eden bireylerde ihtiyaç duyulan konularla ilgili Beceri Eğitim Programı Geliştirme Geliştirilen Psiko eğitim proğramlarımının etkililiğini ön test sontest deneysel modele dayalı olarak test etme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
6 Uygulama/Pratik 8 16 128
20 Rapor Hazırlama 1 32 32
21 Rapor Sunma 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psiko Eğitsel Gruplara Genel Bir Bakış
2 Psiko Eğitsel Gruplarda Liderlik Becerileri
3 Psiko Eğitsel Gruplarda Liderlik Yeterlilikleri
4 Çocuk ve Ergenler İçin Psiko Eğitsel Gruplar Yönetmek
5 Yetişkinler İçin Psiko Eğitsel Gruplar Yönetmek
6 Hastalıklı ve Diğer Sağlık Problemlerine Yönelik İçin Psiko Eğitsel Gruplar
7 Psiko Eğitsel Destek Grupları
8 Vize Sınavı
9 Belirlenen Konularla ilgili Oturumların Paylaşılması
10 Belirlenen Konularla ilgili Oturumların Paylaşılması
11 Uygulamaların Yapılması
12 Uygulamalarda Karşılaşılan Problemlerin Tartışılması
13 Programlara Son Şeklinin Verilmesi
14 Genel Değerlendirmenin Yapılmsaı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247699 Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimini geliştirme ve derinleştirme düzeyine sahip olma
2 1247700 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
3 1247701 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
4 1247702 alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorun çözme yollarını geliştirip çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular
5 1247703 İnsanı tanıma ve davranışlarını çözümlemede yeterlilik kazanır
6 1252176 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yütütebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67843 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67844 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67845 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67865 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67849 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
6 67864 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67848 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
8 67847 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
9 67846 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 67851 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11 67850 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
12 67856 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
13 67855 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
14 67854 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67853 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
16 67852 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
17 67863 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67862 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67861 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67860 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67859 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67858 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67857 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4
2 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5
3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4
4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4
6 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek