Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD707 Problem Odaklı Müdahele Yöntemleri 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Farklı gelişim dönemlerinde görülen problemleri bilmek. Bu gelişim dönemlerinde görülen problemlere yönelik psiko eğitim programı geliştirmek. Geliştirilen bu psiko eğitim programları alanda uygulayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Jay Haley.. Problem Solvin Therapy. 2014. 2. nd. San Franciso CA. US Jossey-Boıss. 2. Atle Dregrov. Grief in Children. 2008. Jessica Kingsley Publishers. 3. Francis Macnab. Coping. 1985. Hill of Content Publishing Company Pty Ltd. 4. Micheal S. Nystul. Introduction to Counseling.1998. New Mexico State University. 5. George M. Mazda. Basic Approaches to Group Psychotherapy and Group Counseling. 1982. Charles Thomas Publisher.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İntihar eğilimi olan ergenlere yönelik psiko eğitim programı hazırlama Sürekli hastalığı olan bireylere yönelik psiko eğitim programı hazrılma Yas yaşayan bireylere yönelik psiko eğitim programı hazırlama İnternet ya da cep telefonu bağımlılarına yönelik psiko eğitim programı hazırlama Yaşlıların yaşam kalitesini artırma ya da hayatın anlamı üzerine grup çalışması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 2 20
6 Uygulama/Pratik 1 20 20
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
34 Okuma 10 3 30
36 Rapor 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişim Dönemlerindeki problemler üzerinde tartışma
2 Bu gelişim dönemlerinde görülen problemleri tartışma
3 Farklı dönemlerde yas süreci yaşayan bireylere yönelik psikolojik danışma yardımı nasıl verilir?
4 İntihar eğilimi olan bireyler ve özellikleri bunlara götürülecek psikolojik yardım
5 Sürekli hastaılğı olan bireylere götürülecek psikolojik yardım
6 Kanser hastalarına götürulecek götürülecek psikolojik yardım
7 Ara sınav
8 İnternet ve cep teleefonu bağımlılarına yönelik götürülecek psikolojik yardım
9 LGBT'li bireyler , özellikleri psiklolojik özellikleri ve burlara yönelik götürülecek psikolojik yardım
10 Ensest maduru bireylerini psiklolojik özellikleri ve burlara yönelik götürülecek psikolojik yardım
11 Boşanmış aile çocuklarının özellikleri ve burlara yönelik götürülecek psikolojik yardım
12 Bunlara yönelik geliştirilen psiko eğitim programlarını tartışılması
13 Bunlara yönelik geliştirilen psiko eğitim programlarını tartışılması
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230235 Farklı gelişim dönemlerinde ortaya çıkan problemleri bilir.
2 1230236 Bu gelişim dönemlerinin teme özelliklerini bilir.
3 1230237 Ortaya çıkan problemler karşından hangi müdahale yöntemlerini kullanacağını bilir
4 1230238 Bu müdahale yöntemlerini uygulayabilme becerisi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67843 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67844 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67845 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67865 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67849 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
6 67864 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67848 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
8 67847 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
9 67846 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 67851 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11 67850 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
12 67856 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
13 67855 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
14 67854 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67853 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
16 67852 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
17 67863 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67862 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67861 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67860 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67859 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67858 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67857 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek