Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD706 Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar 927001 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında kişilerarası ilişkilerde, iletişimin gerekliliğini ortaya koyarak iletişim sürecini anlayabilmek, öğrencinin kendini iyi tanımanın önemini kavrayarak, etkili iletişime etki edebilen etkenleri farkedebilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hatice Kumcağız

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürüz, D., Eğinli, A.T. (2014). İletişim Becerileri (Anlamak-Anlatmak-Anlaşmak) Ankara: Nobel yayıncılık Kaya , A.(2011). Kişilerarsı İlişkiler ve Etkili İletişim. Ankara: Pegem Akademi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği iletişim kavramı, iletişimin öğeleri, kişilerarası iletişimi engelleyen ve geliştiren faktörleri kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
20 Rapor Hazırlama 1 35 35
21 Rapor Sunma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim becerilerine gene bakış
2 Kişiler arası ilişkilerin başlangıcı ve gelişimi
3 Kişilerarası iletişim türleri, sorunları ve engelleri
4 Kişiler arası ilişkiler ve iletişimde etkili dinleme
5 Kişiler arası ilişkiler ve iletişimde empati
6 Kişiler arası ilişkiler ve iletişimde kendini açma
7 Kişiler arası ilişkiler ve sözsüz iletişim
8 Kişiler arası ilişkiler ve iletişimde güvengenlik
9 Ara sınav
10 Kişiler arası ilişkilerde çatışma ve çatışma çözme
11 Kişiler arası ilişkiler ve iletişimde duygusal zeka
12 Aile içi ilişkiler ve iletişim
13 Kişiler arası iletişim engelleri
14 Okulda kişilerarası ilişkiler ve iletişim

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506012 İletişim kavramlarının anlamını bilerek, toplumu tanımak için göstereceği çabayı nedenleriyle kavrar
2 1506013 İletişim geliştiren ve engelleyen faktörleri bilir
3 1506014 Ben dili ile sen dili arasındaki farklılığı bilir ve ben dilini etkili kullanır
4 1506015 İletişim çatışmalarını etkili çözebilme yollarını bilir
5 1506016 Sözsüz iletişimin önemini farkeder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75575 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 75576 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 75577 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 75597 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 75581 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
6 75596 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 75580 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
8 75579 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
9 75578 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 75583 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11 75582 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
12 75588 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
13 75587 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
14 75586 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 75585 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
16 75584 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
17 75595 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 75594 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 75593 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 75592 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 75591 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 75590 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 75589 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4
3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek