Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE604 Almanca Öğretiminde Edebi Metinler 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Yazın metinleriyle dildeki çağa ve yazara bağlı değişiklikleri öğrencilere açıklamak. Farklı çağlardan ve yazarlardan seçilen edebi metinler dil yönünden incelemek ve bunları Yabancı dil dersinde araç olarak kullanabilmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaminski Diethelm (1984), Literarische Texte in der Unterrichtspraxis I-II, Goethe Institute, München. Helmling Brigitte, Wackwitz Gustav (1986), Literatur im Deutschunterricht am Beispiel von narrativen Texten, Goethe Institute, München. EK KAYNAK : Çeşitli tez çalışmaları ve makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çeşitli yazın türlerinin Almanca Öğretiminde nasıl kullanılacağının öğretilmesi, Almanca Öğretiminde kullanılacak metinlerin seçim ölçütleri ayrıca yabancı dilde edebiyat dersinde güncel yaklaşımlar ve çalışma teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metin kavramı, türleri, edebi metin ve edebi olmayan metin
2 Edebiyat ve dil öğretimi ilişkisi
3 Yabancı dil olarak Almancanın öğretilmesinde Alman edebiyatının önemi
4 Almanca öğretiminde kullanılabilecek edebi türler ve metinler
5 Masalların dil öğretiminde kullanılması, avantaj-dezavantajları
6 Şiirin dil öğretiminde kullanılması, avantaj-dezavantajları
7 Romanın dil öğretiminde kullanılması, avantaj-dezavantajları
8 Kısa öykünün dil öğretiminde kullanılması, avantaj-dezavantajları
9 ARASINAV
10 Edebi metinlerin Almanca öğretiminde kullanılmasına yönelik ders taslaklarının geliştirilmesi
11 Çeşitli edebi metin türlerinin yabancı dil dersine uygulanması
12 Çeşitli edebi metin türlerinin yabancı dil dersine uygulanması
13 Yapılan uygulamaların değerlendirilmesi
14 Dönem Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1229979 Edebiyat-Dil-Kültür ilişkisini kavrar.
2 1229980 Edebiyatın kültür taşıyıcısı olduğunu ve bunun yabancı dil öğretimindeki önemini kavrar.
3 1229981 Çeşitli edebi türleri mevcut kriterlere göre yabancı dil dersine uygular.
4 1229982 Çeşitli edebi türleri tanır ve yabancı dil dersinde kullanabilecek olanları sınıflar
5 1229983 Edebi metinlerin Almanca dersinde kullanılması ve metin seçimindeki ölçütleri tanır.
6 1229984 Yabancı dilde edebiyat dersinde güncel yaklaşımlar ve çalışma tekniklerini etkin bir şekilde kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 3 3 3 4
2 4 3 3 3 3 4 3 3 3
3 3 3 4 3 3 3 2 3 3
4 4 4 3 3 4 3 3 3 3
5 3 3 3 4 2 3 3 3 3
6 3 3 4 4 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek