Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE608 Almanca Öğretiminde Meteryal Değerlendirme ve Uygulama 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Almanca Öğretiminde kullanılabilecek materyallerin hazırlanması ve uygulanmasının ayrıntılarıyla incelenmesi ve pratiğe dönüştürülmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yard. Doç. Dr. Faik ÖMÜR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alkan, C. “Eğitim Teknolojisi”, Ankara. Demirel Ö.,Yağcı S.,Yanpar T. Materyal Tasarımı, Ankara, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim materyallerinin hazırlanmasındaki ilkeler, öğretim materyali olarak ders kitapları, bilgisayar destekli öğretim, eğitim yazılımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Materyal değerlendirme ve uyarlama ile ilgili temel kavramların tanımı
2 Materyal geliştirme ve uyarlama tarihi
3 Öğrenme kuramları ve karşılaştırılmaları
4 Öğretim tasarım ve teknoloji sistemi
5 İletişim ve eğitim
6 Öğretim araçları Materyal çeşitleri
7 Materyal tasarım ve hazırlama ilkeleri
8 Etkinlik ve materyal örnekleri / otantik materyaller
9 Eğitimde bilgisayar
10 Arasınav
11 Internet ve internet temelli eğitim (karma öğretim) yazılımları
12 Öğretim teknolojilerini kullanarak bir ders sunumu
13 Materyal değerlendirme ve geliştirme
14 Dönem Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230000 Ders materyalleri ile ilgili temel kavramları tanır ve farkını ayırt eder.
2 1230001 Öğrenme kuramları ve tarihsel süreçlerinin gelişimini değerlendirir
3 1230002 Eğitim tekniği ve öğretim tekniği farkını söyleyebilir.
4 1230003 Öğretim araçlarını karşılaştırabilir.
5 1230004 Internet ve eğitim yazılımlarını derste kullanabilir ve yeni ürünler geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 2 3 3 3
5 4 3 3 3 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek