Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE705 Edebiyat Akımları ve Seçme Metinler 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Alman edebiyatı konusunda geniş bilgi vermek, Alman edebiyatının yapısını, unsurlarını, tarihsel gelişim sürecini ve bu süreçte rol alan önemli yazarları tanıtmak, onların eserlerini incelemek ve yorumlayabilecek akademisyenler yetiştirmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alman edebiyatının özellikleri ve yapısı
2 Erken Alman Ortaçağ ve Yüksek Ortaçağ ve Geç dönem Alman Ortaçağ edebiyatı
3 17. yy Barok edebiyatı
4 Aydınlanma çağı, Edebi Rokoko - Deha Dönemi 1700 – 1775
5 AlmanKlasik Dönemi 1775 – 1832
6 19. yy da Biedermeier – Realizm
7 Naturalizm – Impressionizm
8 20. yy. da Sembolizm – Expressionizm- Savaş Sonrası Yazını
9 Arasınav
10 Barok ve Aydınlanma Dönemine ait eserlerin incelenmesi ve yorumlanması
11 Deha Dönemi ve Klasik Dönemi eserlerinin karşılaştırılmalı analiz yorumu
12 Biedermeier ve Realizm Dönemi eserlerinin incelenmesi ve yorumlanması
13 Naturalist edebi türlerden Savaş Sonrası Yazınına ait çeşitli eserleri inceleme ve yorumlama q
14 Dönem Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230026 Alman edebiyatının dönemlerini adlandırıp tarihsel olarak sıralayabilir.
2 1230027 Dönemlerin özelliklerini karşılaştırabilir ve ayrıştıkları noktaları belirler.
3 1230028 Alman edebiyatındaki dönemlerde etkili olmuş yazarları eserleri örnekleyebilir.
4 1230029 Alman kültürünü edebi akımlar içerisinde değerlendirebilir.
5 1230030 Alman edebiyatının diğer Avrupa edebiyatlarıyla etkileşimini anlatabilir.
6 1230031 Alman edebiyatının en başından 21. Yüzyıla kadar olan süreçteki önemini sorgular.
7 1230032 Ortaçağ, modern ve modern sonrası Alman edebiyatının özelliklerini adlandırabilir
8 1230033 Edebi türleri birbirinden ayrıştırır.
9 1230034 Çeşitli türlerde yazılmış eserleri hangi döneme ait olduğunu anlar ve yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67971 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 67972 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67973 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67964 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67970 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67965 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67974 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67966 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 67975 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 67967 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67976 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67969 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67968 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 2 2 3 2 3
2 3 3 3 4 3 3 4 3 2
3 3 3 4 3 3 4 3 2 2
4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
5 4 3 4 3 4 3 4 3 3
6
7
8
9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek