Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE712 Karşılaştırmalı Dilbilgisi ve Almanca Öğretimi 927001 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dil öğretiminde dört temel becerinin geliştirilmesinde amaç dil, erek dil ilişkisini geliştirmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

: Dil öğretimindeki sosyal kültürel etkinin yanı sıra anadil ve amaç dildeki eksikliklerin giderilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Über die Kontrastive Linguistik
2 Kategorien der Substantive
3 Adjektive
4 Verben
5 Valenz der Verben
6 Genera
7 Modi
8 Tempora Adverbien
9 Arasınav
10 Eylemliler ve Almanca Karşılıkları
11 Ortaçlar ve Almanca Karşılıkları
12 Ulaçlar ve Almanca Karşılıkları
13 Tümce Bilgisi Dönem Sonu Sınavı
14 Dönem Sonu Sınavı
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1454789 Dil unsurlarını sorgular.
2 1454790 Dil öğrenimindeki güçlüklerin kaynağını kavrar.
3 1454791 Dil karmaşıklığının giderilmesi konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75703 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 75704 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75705 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75696 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75702 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75697 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 75706 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 75698 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 75707 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 75699 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 75708 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 75701 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 75700 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 2 4 3 3 2
2 4 3 2 3 3 4 3 2 3
3 3 4 2 2 3 4 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek