Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE716 Genel Edebiyat Bilimi 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Öğrencilerin edebiyat tarihini, eser incelemesinde uygulanacak yöntemler, kuramlar hakkında bilgi sahibi olması temel amacı oluşturmaktadır. Genel Edebiyat bilimi alanında kuram, yöntem ve eylem üçlüsünü kavratarak metin okuma ve çözümleme yeteneklerini geliştirmek. – Genel Edebiyat bilimi tanımı ve kuramının aktarılması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebiyatla ilgili tanımların, temel kuramların, akımların kurmaca olan ve olamayan yazın türleri arasındaki farklılığın açıklanması, edebiyatın diğer disiplinlerle arasındaki farkın açıklanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel edebiyat bilimi
2 Edebiyat Bilimin Temel Problemleri
3 Edebiyat Estetiği
4 Üslup Bilgisi
5 Metin Analizi ve edebiyat incelemesi
6 Metin Çözümleme Yöntemleri
7 Metin Çözümleme Yöntemleri
8 Edebiyat Tarihciliği
9 Arasınav
10 Edebi Eleştiri ve Değerlendirme
11 Edebi Akımlar
12 Edebi Akımlar
13 Önemli Yazarlar ve Eserleri
14 Dönem Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230042 Edebiyat tarihini kavrar
2 1230043 Eser incelemelerinde uygulaması gereken yöntem ve kuramları bilir.
3 1230044 Metin okuma ve çözümleme yetenekleri gelişir.
4 1230045 Dünya edebiyatına ait özellikleri kavrar.
5 1230046 Akımların ortaya çıkışını, gelişimini bilir.
6 1230047 Çeşitli akımlara ait eserleri ve yazarlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67971 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 67972 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67973 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67964 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67970 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67965 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67974 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67966 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 67975 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 67967 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67976 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67969 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67968 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 2 3 3 3 4 2
2 3 4 3 3 4 3 2 3 2
3 3 2 3 3 4 4 3 3 3
4 3 3 2 4 3 2 2 2 3
5 3 4 3 2 3 3 4 3 2
6 4 3 2 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek