Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE601 Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler ve Teknikler. 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Gelişmeler ve yeni bulgular ışıgında yabancı dil öğretimi ve öğrenimindeki değişik yöntem, yöntembilgisi, teknik ve yaklaşımlar tartışılacak, öğrenme ortamı ve öğrencilerin gereksinimleri çerçevesinde uygulamalar yapılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Rıfat Günday

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Henri Besse, Méthodes et pratiques des manuels de langue, 1992 Michael Eraut, Art d’enseigner et art d’apprendre, Paris, 1971 Özcan Demirel, Yabancı Dil Öğretimi, İstanbul, 2003 Mehmet Hengirmen, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Engin, 1993 MEB, İkinci Yabancı Dil Fransızca Öğretim Programı Annie Berthet, Alter Ego, Méthode de Français, Hachette, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabancı dil öğretimi temel ilkeleri çerçevesinde değişik kuram, yöntem, yaklaşım ve tekniklerden yola çıkarak, somut koşullara uygun uygulama örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 1 6 6
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 6 12
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı dil öğrenimi ve öğretiminin nedenleri
2 Dünyada ve ülkemizde yabancı dil öğretiminin tarihçesi
3 Yabancı dil öğretimindeki yaklaşımlar
4 Yabancı dil öğretimindeki yaklaşımlar
5 Yabancı dil öğretimindeki yaklaşımlar
6 Yabancı dil öğretim yöntemleri
7 Yabancı dil öğretim yöntemleri
8 Yabancı dil öğretim yöntemleri
9 Yabancı dil öğretim yöntemleri
10 Yabancı dil öğretim teknikleri
11 Yabancı dil öğretim teknikleri
12 İletişimsel yaklaşıma göre hazırlanmış ders kitaplarının incelenmesi
13 Ortak eylem odaklı yaklaşıma göre hazırlanmış ders kitaplarının incelenmesi
14 Seçilen bir yönteme göre hazırlanan ödevlerin değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1229952 Öğrenci yabancı dil öğretimindeki yaklaşımları kavrar.
2 1229953 Öğrenci yabancı dil öğretimindeki yaklaşımları kavrar.
3 1229954 Öğrenci yabancı dil öğretimindeki yaklaşımları kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
6 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
8 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
9 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
10 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
11 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
12 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
13 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 4 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek