Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE603 Dilbilim Araştırma Alanları 927001 1 1 8

Dersin Amacı

1. Yabancı Dil öğretmenlerine çağdaş dilbilimin belli başlı ilkelerini ve uygulamalarını kazandırma, 2..Öğrencilere dilin sözdizim kurallarını verme,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Ali Yağlı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F. de Saussure, Genel Dilbilim DersleriI-II Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Berke Vardar, Dilbilim Sorunları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dilin Tanımı, Dilblim Türleri, Betimlemeli &Kuralcı Dilbilgisi, Doğal Dillerin Özellikleri, Dil kullanımları, iletişim Türleri, Yazı Sistemleri, Dil Türleri, Dilin Doğuşu, Yapısal Dilblim. Ses Bilgisi, Sesblim, Biçimbilgisi. Sözdizim , anlambilim, söylem çözümlemesi, edimbilgisi, toplumdilbilim, tarihsel dilblim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 1 6 6
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 6 12
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel dilbilim ve 19.y.yıl dilbilim çalışmaları
2 Bugünkü dilbilim dallarına genel bakış
3 Sesbilimin incelenmesi ve bu alandaki çalışmalar
4 fonoloji
5 Anlambilim
6 Sözlükbilim
7 Biçimbilim
8 Dizim Bilim
9 Adbilim
10 Lehçebilim
11 Dilbilimde yöntemler
12 Kaynak bakımından dillerin incelenmesi
13 Dil tipolojisi dil sınıflamaları
14 Diller arasındaki ilişkiler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230275 Dilbilimin alanını keşfeder.
2 1230276 Dilbilimin diğer bilim dallarını nasıl etkilediğini kavrar.
3 1230277 Diller arasındaki etkileşimi öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
6 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
8 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
9 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
10 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
11 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
12 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
13 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 4 5 5 5
2 5 4 4 4 4 5 4 5 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek