Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE606 Metin Çözümlemeleri ve Yabancı Dil Öğretimi Fre606 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Amaç: Öğrencilere edebi türde metinleri dil öğretiminde kullanma yaklaşımları geliştirme, analiz ve sentez becerileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Halil AYTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

L’expressison Francaise ecrite et orale- Methode de critique littéraire, Edebiyat kuramları, Türk romanına eleştirel bir bakış.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebi türde çeşitli metinleri yapısal, içerik, biçem ve dilsel açıdan inceleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 15 15
27 Makale Yazma 2 15 30
28 Makale Kritik Etme 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 2 12 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı Dil öğretiminde metinlerin dil öğretimindeki rolü ve işlevi
2 Metin çözümlemelerinde dilsel öğelerin edinimi
3 Metin çözümlemelerinde dilsel öğelerin edinimi
4 Metodik ve eleştirel okuma
5 Kısa öykü, deneme ve hikaye incelemesi
6 Romana özgü metin incelemesi
7 Şiir incelemesi
8 Anlatım teknikleri
9 Sınav
10 Metinlerde hikâye, kişi, yer ve zaman
11 Metinlerde hikâye, kişi, yer ve zaman
12 Betimleyici açıklayıcı ve argümantatif metinler
13 Betimleyici açıklayıcı ve argümantatif metinler
14 Genel bir değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1229927 Metin çözümleme yöntem v teknikleri öğrenir.
2 1273449 Metinler yoluyla yabancı dil öğretimini öğrenir.
3 1273452 Çözümleme yoluyla edebi sanatları öğrenir.
4 1273453 Öğrenci eleştirel okuma becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
6 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
8 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
9 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
10 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
11 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
12 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
13 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5
2 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4
3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5
4 3 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek