Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE606 Metin Çözümlemeleri ve Yabancı Dil Öğretimi Fre606 927001 1 2 7.5

Dersin Amacı

Amaç: Öğrencilere edebi türde metinleri dil öğretiminde kullanma yaklaşımları geliştirme, analiz ve sentez becerileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Halil AYTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

L’expressison Francaise ecrite et orale- Methode de critique littéraire, Edebiyat kuramları, Türk romanına eleştirel bir bakış.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebi türde çeşitli metinleri yapısal, içerik, biçem ve dilsel açıdan inceleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 15 15
27 Makale Yazma 2 15 30
28 Makale Kritik Etme 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 2 12 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı Dil öğretiminde metinlerin dil öğretimindeki rolü ve işlevi 1-COMMENT_ANALYSER_UN_TEXTE_LITTERAIRE.pdf
2 Metin çözümlemelerinde dilsel öğelerin edinimi 2-1.Methodologie_d_etude_de_texte_Gillig.pdf
2-Comment analyser un texte.xps
3 Metin çözümlemelerinde dilsel öğelerin edinimi 3-Figures de style.pdf
4 Metodik ve eleştirel okuma 4a-focalisation.pdf
4-Focalisation.pdf
5 Kısa öykü, deneme ve hikaye incelemesi 5a-critique littéraire.pdf
6 Romana özgü metin incelemesi 6-comment utiliser un texte dans FLE.pdf
7 Şiir incelemesi 7.textes explicatifs.pdf
8 Anlatım teknikleri 8-Texte narratif.pdf
9 Sınav 9-Textes descriptifs.pdf
10 Metinlerde hikâye, kişi, yer ve zaman 10-Texte argumantatif.pdf
11 Metinlerde hikâye, kişi, yer ve zaman 11-textes injonctifs.pdf
12 Betimleyici açıklayıcı ve argümantatif metinler 12-Texte historique.pdf
13 Betimleyici açıklayıcı ve argümantatif metinler 13--le roman realiste.pdf
14 Genel bir değerlendirme 14-bibliographie-litterature-en-classe-de-fle.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1454698 Metin çözümleme yöntem v teknikleri öğrenir.
2 1494388 Metinler yoluyla yabancı dil öğretimini öğrenir.
3 1494391 Çözümleme yoluyla edebi sanatları öğrenir.
4 1494392 Öğrenci eleştirel okuma becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75735 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 75736 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75737 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75738 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75745 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75740 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 75739 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 75742 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 75741 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 75744 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 75743 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 75747 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 75746 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5
2 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4
3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5
4 3 4 5 4 5 3 5 3 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek