Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE614 Dil ve Edebiyat Araştırmalarına Eleştirel Yaklaşım 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Dil ve edebiyat alanında yapılan çeşitli araştırmaları tanımak ve eleştirel bakış açısıyla irdelemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özgün makaleler ve bilimsel çalışmalar

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, dil ve edebiyat alanları üzerine yapılmış özgün çalışmaları konu, yöntem ve kullanılan dil bakımından incelemek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 4 4 16
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 13 2 26
36 Rapor 1 6 6
54 Ev Ödevi 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil nedir?
2 Edebiyat nedir?
3 Dil kullanımı üzerine
4 Edebiyat eleştirisi nedir?
5 Edebi metinlerde dil kullanımı
6 Edebi metinlerde konu çözümleme
7 Edebi metinlerde konu çözümleme
8 Edebi metinler arasında dil kullanım özellikleri ve benzerlikler
9 Edebi metinler arasında dil kullanım özellikleri ve farklılıklar
10 Dil üzerine yapılmış özgün araştırma ve çözümleme
11 Dil üzerine yapılmış özgün araştırma ve çözümleme
12 Öğrenci sunumları ve uygulama
13 Öğrenci sunumları ve uygulama
14 Öğrenci sunumları ve uygulama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1259049 dil ile ilgili özgün çalışma yapabilme yeteneğini kazanır
2 1259050 edebiyatla ilgili özgün çalışma yapabilme yeteneğini kazanır
3 1259051 dil ve edebiyatla ilgili yapılan çalışmaları belirli kriterlere göre eleştirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
6 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
8 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
9 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
10 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
11 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
12 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
13 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 5
2 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3
3 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek