Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036082011 Osmanlıca Metinler 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Osmanlı döneminde yazılmış metinleri okuyabilmelerini sağlamak. Osmanlı Türkçesinin fonetik, morfolojik ve sentaktik özelliklerini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TİMURTAŞ, Faruk Kadri (2012), Osmanlı Türkçesine Giriş, Alfa Yayınları, İstanbul. DEVELİ, Hayati (2008) Osmanlı Türkçesi Kılavuzu , Kesit Yayınları. AKIN, Hüsrev (2017) Osmanlı Türkçesi Dersleri 2, DC Yayınevi. El Yazması Metinler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Anlatım, okuma, soru-cevap, fonetik, morfolojik ve sentaktik analiz.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 8 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 9 63
34 Okuma 1 1 1
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arapça kelimelerin yapısı. Arapça kelimelerin vezinleri
2 Aksam-ı seba. Arapça sayı isimleri.
3 Arapça masdarlar. Sülasi mücerred masdarlar.
4 Arapça sıfatlar
5 Farsça kelimlerin yapısı. Farsça sayılar. İsimler vb. diğer kelimelerin özellikleri.
6 Farsça fiiller. Fiillerin çekimi.
7 Arapça ve Farsça tamlamalar. Transkripsiyon sistemi.
8 ara sınav
9 Yazı çeşitleri ve örneklemeler.
10 Sülüs ve nesih yazısı ve özellikleri.
11 Sülüs ve nesih yazı örnek metin okumaları
12 Rika yazısının örnekleri ve örnek metin okumaları.
13 Rika yazısının örnekleri ve örnek metin okumaları
14 Talik yazısı özellikleri ve örnek metin okumaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308153 Arapça ve Farsça kuralların metinler üzerinde görülmesi.
2 1308154 Klasik öncesi dönem metinlerinde imla meselesi
3 1308155 Klasik dönem metinlerinde imlanın oluşması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 4
2 4 4 3 4 4 4
3 4 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek