Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB617 Dilbilim ve Türkçe Öğretimi 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı dilbilim alanının ilke ve yöntemlerini kuramsal olarak tanımak ve Türkçe öğretimi alanında kullanma becerisi geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İlknur Karagöz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Aydın, Dilbilim El Kitabı, Caner Kerimoğlu, Genel Dilbilime Giriş, Pegem Akademi Yay. Z. Kıran-A. Eziler Kıran, Dilbilime Giriş, Multilingual Yay. A. Eziler Kıran vd., Günümüz Dilbilim çalışmaları, Multilingual Yay. Emel Huber, Dilbilime Giriş, Multilingual Yay. Fatma Erkman, Dile Genel Bir Bakış, Multilingual Yay.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dilbilimin tanımı konusu, kapsamı, dilbilim çalışmalarının tarihçesi, dil bilgisi-dilbilim ilişkisi, dilbilim kuramları, dilbilim ilke ve yöntemlerinin anadili ve Türkçe öğretimindeki yeri, vb. koular bu dersin içeriğini oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 15 3 45
6 Uygulama/Pratik 3 3 9
20 Rapor Hazırlama 2 30 60
21 Rapor Sunma 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dilbilimin tanımı, konusu kapsamı
2 Dilbilimin tanımı, konusu kapsamı
3 Dilbilim çalışmalarının tarihçesi
4 Dilbilim çalışmalarının tarihçesi
5 Dil bilgisi - dilbilim ilişkisi
6 Dilbilim kuramları
7 Dilbilim kuramları
8 Dilbilim kuramları
9 Ara sınav
10 Dilbilim ilke ve yöntemlerinin anadili ve Türkçe öğretimindeki yeri
11 Anadili ve Türkçe öğretiminde dilbilimsel yaklaşımla metin odaklı çalışmalar
12 Anadili ve Türkçe öğretiminde dilbilimsel yaklaşımla metin odaklı çalışmalar
13 Uygulamalar
14 Uygulamalar
15 Değerlendirme
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230220 Dilbilim alanını kuram ve uygulamaları açısından tanır.
2 1230221 Lisans düzeyindeki geleneksel dil bilgisi kazanımlarını dilbilim alanına uyarlayabilir.
3 1230222 Anadili ve Türkçe öğretiminde dilbilimsel yaklaşımla çalışmalar planlayabilir.
4 1230218 Dilbilim yöntemlerinin anadili ve Türkçe öğretiminde kullanılmasına ilişkin çalışmalara katılabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68063 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 68064 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 68065 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 68066 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 68067 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 68070 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
7 68072 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
8 68077 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9 68082 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 68083 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
11 68069 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 68071 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
13 68076 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 68081 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 68068 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
16 68075 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17 68080 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
18 68074 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 68079 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
20 68073 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
21 68078 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 4 5 5
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek