Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBFİZ106 Fizik II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Temel fiziğin elektrik ve manyetizma kısmı ile ilgili kavramları vermek ve Fizik lisans eğitimi için temel oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Orhan Büyükgüngör

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Raymond A. Serway, Robert J. Beichner, Çeviri:Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Fen ve Mühendislik için Fizik II, Palme Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 6 84
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yük ve madde OrtakDers_FizikI_II_1Hafta.docx
2 Elektrik alanları OrtakDers_FizikI_II_2Hafta-ve_sonrasi.docx
3 Gauss Yasası OrtakDers_FizikI_II_2Hafta-ve_sonrasi.docx
4 Elektriksel potansiyel OrtakDers_FizikI_II_2Hafta-ve_sonrasi.docx
5 Kapasitörler ve dielektrikler OrtakDers_FizikI_II_2Hafta-ve_sonrasi.docx
6 Akım ve direnç OrtakDers_FizikI_II_2Hafta-ve_sonrasi.docx
7 Doğru akım devreleri OrtakDers_FizikI_II_2Hafta-ve_sonrasi.docx
8 Manyetik alanlar OrtakDers_FizikI_II_2Hafta-ve_sonrasi.docx
9 Manyetik alannın kaynakları, amper yasası OrtakDers_FizikI_II_2Hafta-ve_sonrasi.docx
10 Faraday yasası OrtakDers_FizikI_II_2Hafta-ve_sonrasi.docx
11 İndüktans OrtakDers_FizikI_II_2Hafta-ve_sonrasi.docx
12 Maddenin manyetik özellikleri OrtakDers_FizikI_II_2Hafta-ve_sonrasi.docx
13 Alternatif akım devreleri OrtakDers_FizikI_II_2Hafta-ve_sonrasi.docx
14 Elektromanyetik dalgalar OrtakDers_FizikI_II_2Hafta-ve_sonrasi.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
18789 1469467 Temel klasik fizik kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
19628 1469468 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri çözebilme yeteneğini kısmen kazanır.
21203 1469466 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
33731 1469469 Analitik düşünme yeteneğini kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
18789 1
19628 2
21203 2
33731 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek