Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din Fenomenolojisine Giriş FDB 623 Din Fenomenolojisi-.pdf
DİN FENOMENOLOJİSİ.pdf
2 Din ve Fenomenoloji Din Nedir? Farklı Din Tanımları, Dinlerin Sınıflandırılması Sorunu Fenomenoloji Nedir? Husserl’in Fenomenolojisi Baraka 1992 (Yön.: Ron Fricke) Samsara 2011 (Ron Fricke). Din ve Fenomenoloji Sorunu.pdf
3 Din Fenomenolojisi: Aşamaları, Uygulanması, Din Fenomenolojisi Niçin Gelişti? Diğer Yaklaşımlardan farkları, üstün ve zayıf yönleri
4 Uygulama: Örnek bir Vaka üzerine Fenomenolojik yöntemi uygulama Kutsal ve Profan (Kutsal Dışı): Kutsalın tezahürleri (Hierofani, Kratofani vb.)
5 Kutsalla Bağlantılı Temel Kavramlar: Mana, Tabu ve Totem
6 Kutsal Anlatı: Mit / Ritüel ve Ayinler Pi’nin Yaşamı 2012 (Yön.: Ang Lee)
7 Kutsal Şahıslar (Dini Önderler, Şamanlar, Rahipler ve Peygamberler) ve Kutsal Sanat (Müzik, Mimari vb.)
8 Kutsal Metin, Ahlak ve İnanç
9 Kutsalla iletişim: Dua, Kurban ve Hac PK (Peekay) 2014 (Yön.: Rajkumar Hirani)
10 Kutsal Mekanlar: Dini Mekânlar,
11 Kutsal Zaman ve Kişiler / Kadın
12 Kutsal Hayat: Asketizm; İnisiasyon Ayinleri Temizlenme Ayinleri
13 Kutsal Semboller: Sayılar, Şekiller, Kıyafetler, Yiyecekler vb.
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1483004 Dinsel fenomenlerin genel tabiatlarını ve özelliklerini kavrayabileceklerdir.
2 1483005 Dini geleneklerdeki her bir dinsel fenomeni diğer dinsel fenomenlerden bağımsız bir şekilde tanıyıp bileceklerdir.
3 1483006 Birbirinden ayrı gibi görünse ve isimleri farklı olsa da dinsel inançların tabiatları ve fonksiyonları bakımından süreklilik arz ettiğini gerçeğinin farkında olacaklardır.
4 1483007 Tanıyıp bildikleri dinsel fenomenlerin birbirleriyle mukayesesini yapabilme becerisi kazanacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3
2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3
3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3
4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek