Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB651 Din Fenomenolojisi 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin temel amacı dinlerdeki inanç kalıplarını incelemek suretiyle dinlerin insan hayatındaki fonsksiyonunu ortaya koyarak genelde İlahiyat alanında özel de ise Dinler Tarihi bilim dalında yüksek lisans yapan öğrencilerin dinlerin gerçek tabiatı kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Prof. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• James L. Cox, Kutsalı İfade Etmek: Din Fenomenolojisine Giriş, İsanbul 2004. • Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş İstanbul: Kabalcı yayınevi, 2006. • Mircea Eliade, Kutsal ve Dindışı, İstanbul: Gece Yayınları 1992. • Sarıkçıoğlu, Ekrem, Din Fenomenolojisi, Isparta, 2002. • Mustafa Ünal, Dinlerde Kutsal Zamanlar, İstanbul: IQ Yayıncılık, 2008. • Constantin Tacou (haz.), Din ve Fenomenoloji, İstanbul, 2000. • Rudolf Otto, Kutsala Dair, İstanbul: Altıkırkbeş Yay. 2014. • Annemarie Schimmel, Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri, İstanbul: Kabalcı Yay. 2004. • Sigmunda Freud, Totem ve Tabu, İstanbul: Kabalcı Yay. 2015. • Emir Kuşcu, Din Fenomenolojisi, Ankara: Sarkaç Yay. 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste din fenomenolojisinin ne’liği ortaya konulacak ve bir kısım fenomenler ele alınıp incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din Fenomenolojisine Giriş
2 Din ve Fenomenoloji Din Nedir? Farklı Din Tanımları, Dinlerin Sınıflandırılması Sorunu Fenomenoloji Nedir? Husserl’in Fenomenolojisi Baraka 1992 (Yön.: Ron Fricke) Samsara 2011 (Ron Fricke).
3 Din Fenomenolojisi: Aşamaları, Uygulanması, Din Fenomenolojisi Niçin Gelişti? Diğer Yaklaşımlardan farkları, üstün ve zayıf yönleri
4 Uygulama: Örnek bir Vaka üzerine Fenomenolojik yöntemi uygulama Kutsal ve Profan (Kutsal Dışı): Kutsalın tezahürleri (Hierofani, Kratofani vb.)
5 Kutsalla Bağlantılı Temel Kavramlar: Mana, Tabu ve Totem
6 Kutsal Anlatı: Mit / Ritüel ve Ayinler Pi’nin Yaşamı 2012 (Yön.: Ang Lee)
7 Kutsal Şahıslar (Dini Önderler, Şamanlar, Rahipler ve Peygamberler) ve Kutsal Sanat (Müzik, Mimari vb.)
8 Kutsal Metin, Ahlak ve İnanç
9 Kutsalla iletişim: Dua, Kurban ve Hac PK (Peekay) 2014 (Yön.: Rajkumar Hirani)
10 Kutsal Mekanlar: Dini Mekânlar,
11 Kutsal Zaman ve Kişiler / Kadın
12 Kutsal Hayat: Asketizm; İnisiasyon Ayinleri Temizlenme Ayinleri
13 Kutsal Semboller: Sayılar, Şekiller, Kıyafetler, Yiyecekler vb.
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260957 Dinsel fenomenlerin genel tabiatlarını ve özelliklerini kavrayabileceklerdir.
2 1260958 Dini geleneklerdeki her bir dinsel fenomeni diğer dinsel fenomenlerden bağımsız bir şekilde tanıyıp bileceklerdir.
3 1260959 Birbirinden ayrı gibi görünse ve isimleri farklı olsa da dinsel inançların tabiatları ve fonksiyonları bakımından süreklilik arz ettiğini gerçeğinin farkında olacaklardır.
4 1260960 Tanıyıp bildikleri dinsel fenomenlerin birbirleriyle mukayesesini yapabilme becerisi kazanacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3
2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3
3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3
4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek