Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB622 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İlke ve Yöntemleri 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Yabancı dil olarak Türkçe öğretim yöntem ve tekniklerini açıklamak, anadili ve yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler arasındaki farklılıkları tespit edip değerlendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Mediha Mangır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Başkan, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi İlkeler ve Çözümler, Multilingual Yayınları, İstanbul 2006. Demircan, Ömer. "Yabancı Dil Öğretim İlkeleri". Der Yay. İstanbul 2005. Demirel, Özcan. Yabancı Dil Öğretimi. Pegem Yay. 2003. Yabancılar İçin Türkçe – Tömer Yayınları. Yaylı, D., Bayyurt. Yabancılara Türkçe Öğretimi. Anı Yayıncılık Ankara 2009. Ed. D., Mustafa, O., Alparslan, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Grafiker Yay. Ankara 2013.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkçenin anadili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farkları, yabancı dil öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknikler; yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde materyallerin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
6 Uygulama/Pratik 6 6 36
10 Tartışma 6 5 30
28 Makale Kritik Etme 6 9 54
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil öğretimin tarihsel gelişimi
2 Yabancı dil öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknikler
3 Yabancı dil öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknikler
4 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinin tarihçesi
5 Avrupa dil dosyası (ELP)
6 Anadili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinde yöntem farklılıkları
7 Anadili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinde yöntem farklılıkları
8 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde temel ilkeler
9 Ara sınav
10 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde dil becerileri ve dil bilgisi öğretim yöntemleri
11 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde dil becerileri ve dil bilgisi öğretim yöntemleri
12 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde uygulamalı yaklaşımlar
13 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde materyal geliştirme
14 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde materyal geliştirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1229909 Dil öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknikleri tanır.
2 1229910 Anadili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinde kullanılan yöntemleri tartışır.
3 1229911 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde dil becerilerinin yerini belirler.
4 1229912 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde dil bilgisi öğretim yöntemlerini tartışır.
5 1229913 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde materyal geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68063 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 68064 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 68065 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 68066 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 68067 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 68070 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
7 68072 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
8 68077 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9 68082 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 68083 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
11 68069 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 68071 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
13 68076 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 68081 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 68068 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
16 68075 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17 68080 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
18 68074 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 68079 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
20 68073 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
21 68078 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 4
4 3 3
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek