Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN616 Avrupa Resim Sanatında Mitolojik Konular 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

XV.-XVII. yy. arasındaki Rönesans ve Barok Sanatı'nın önemli resim örneklerinin görsel malzeme eşliğinde incelenmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nadire Tuba YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adnan Turani: Dünya Sanat Tarihi, İstanbul 2005. Sanat Tarihi Ansiklopedisi, 4 Cilt, İstanbul 1983, Engin Beksaç: Kaynak ve Kökleriyle Avrupa Resim Sanatı, İstanbul 1990, Heinrich Wölfflin: Sanat Tarihinin Temel Kavramları, İstanbul 1990.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, Rönesans ve Barok Sanatı içinde değerlendirilen resmi içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 15 5 75
5 Derse Katılım 7 3 21
11 Soru-Yanıt 5 2 10
19 Beyin Fırtınası 10 2 20
24 Seminer 2 4 8
34 Okuma 3 1 3
49 Performans 2 3 6
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rönesans Sanatının Ana hatlarının Çizilmesi 1-Rönesans Öncesi Avrupa ve Rönesansa Giriş.pptx
2 Rönesans Döneminin Genel Sanat Ortamı 2-Rönesans Mimarisine Giriş ve Erken Rönesans Devri Mimarisi.pptx
3 Rönesans Döneminin sanat eserleri üzerine ön değerlendirme 3-Yüksek Rönesas Devri Mimarisi.pptx
4 İtalya'da Rönesans Sanatı storage/app/public/tubayigitpasa/127250
3-Yüksek Rönesas Devri Mimarisi.pptx
5 İtalya'da Erken Rönesans Sanatçıları ve sanat eserleri avrupa rönesans RESİM sanatı.pptx
6 İtalya'da Erken ve Yüksek Rönesans Sanatçıları ve sanat eserleri Floransa Ekolü avrupa rönesans RESİM sanatı.pptx
7 İtalya'da Erken ve Yüksek Rönesans Sanatçıları ve sanat eserleri Venedik Ekolü avrupa rönesans RESİM sanatı.pptx
8 Ara Sınav
9 Almanya'da Rönesans Sanatı avrupa rönesans RESİM sanatı.pptx
10 Almanya'da Erken ve Yüksek Rönesans Sanatçıları ve sanat eserleri avrupa rönesans RESİM sanatı.pptx
11 Almanya'da Erken ve Yüksek Rönesans Sanatçıları ve sanat eserleri avrupa rönesans RESİM sanatı.pptx
12 Almanya'da Erken ve Yüksek Rönesans Sanatçıları ve sanat eserleri avrupa rönesans RESİM sanatı.pptx
13 Flaman Ülkelerinde Rönesans Sanatı avrupa rönesans RESİM sanatı.pptx
14 Flaman Ülkelerinde Erken ve Yüksek Rönesans Sanatçıları ve sanat eserleri avrupa rönesans RESİM sanatı.pptx
15 Flaman Ülkelerinde Erken ve Yüksek Rönesans Sanatçıları ve sanat eserleri avrupa rönesans RESİM sanatı.pptx
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290321 Rönesans Döneminin Genel Sanat Ortamını öğrenecek
2 1290322 Rönesans Sanatının Avrupa'ya dağılımını öğrenecek
3 1290323 İtalya'da Rönesans Sanatı hakkında bilgi sahibi olacak
4 1290324 Almanya'da Rönesans Sanatı hakkında bilgi sahibi olacak
5 1290325 Flaman Ülkeleri Rönesans Sanatı hakkında bilgi sahibi olacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 5 5
2 3 3 4 5 5 5
3 3 3 4 5 5 5
4 3 3 4 5 5 5
5 3 3 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek