Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VFT607 Kemoterapötikler I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste kemoterapötik kavramı, antibiyotikler, antelmentikler, antiprotozoer, dış parazit ilaçları ve bunların bilinçli kullanımlarının öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Dr.Öğr.Üyesi Enes ATMACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 ve Cilt 2 (2009) Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999 Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001 Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002 The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985 Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Antibiyotikler ve doğru antibiyotik seçimi, antelmintikler, protozoonları etkileyen ilaçlar, dış parazitleri etkileyen ilaçlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antibiyotikler ve doğru antibiyotik seçimi
2 Beta-laktam antibiyotikler
3 Aminoglikozidler, Makrolidler, Tetrasiklinler
4 Fenikoller, Linkozamidler, Polipeptitler, Kinolonlar
5 Nitrofuranlar, İmidazoller, Rifamisinler
6 Sülfonamidler, diğer antibiyotikler ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar
7 Antelmintikler ve stratejik antelmintik kullanımı
8 VİZE SINAVI
9 Kelebeklere etkiyen ilaçlar, Şeritlere etkiyen ilaçlar
10 Yuvarlak kurtlara etkiyen ilaçlar, kalp kurduna etkiyen ilaçlar
11 Protozoonları etkileyen ilaçlar, Koksidilere ve Babesia türlerine etkiyen ilaçlar
12 Theleria, Anaplazma, Histomonas, Tripanosoma ve diğer protozoon türlerine etkiyen ilaçlar
13 Dış parazitleri etkiyen ilaçlar, insektisitler, böcek kovucular, kemiricilere karşı kullanılan ilaçlar, sümüklü böceklere karşı kullanılan ilaçlar
14 Halk sağlığı açısından önemli böceklerin kontrolü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247973 Antibiyotikler ve doğru antibiyotik seçimini kavrar.
2 1247974 Antelmintikleri öğrenir.
3 1247975 Protozoonları etkileyen ilaçları bilir.
4 1247976 Dış parazitleri etkileyen ilaçları öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69513 İlaçların kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile hazırlanış ve tertip edilişlerini bilme
2 69514 Zehirlerin kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik etkilerini bilme
3 69515 İlaçların sağaltımda kullanılan miktarlarını ve şekillerini bilme
4 69516 İlaç ve zehirlerin vücuda giriş ve çıkış yollarını ile vücutta uğradıkları değişiklikleri bilme
5 69517 İlaç ve zehirlerin vücutta etki mekanizmaları bilme
6 69701 İlaçların yan etkileri ve kullanılmaması gereken durumları bilme
7 69702 Zehirlenmelerin teşhisi ve sağaltım yöntemlerini bilme
8 69703 Farmakoloji ve toksikolojide kullanılan analitik yöntemleri bilme
9 69704 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerde kullanılan cihazları kullanabilme
10 69705 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilme
11 69706 Elde edilen sonuçları uluslararası alanda sunabilme ve yayınlayabilme
12 69707 İnternet ortamında bilgi kaynaklarına ulaşabilme
13 69708 Farmakoloji ve toksikoloji ile ilişkili bilim dalları ile ortak çalışmalar yürütebilme
14 69709 Bilgi birikimini akademik düzeyde aktarabilme
15 69710 Bilgi birikimi ve kullanmış olduğu analitik cihazlarla alanında sanayi ile işbirliği kurabilme
16 69711 Bilimsel araştırma planlama ve gerçekleştirme
17 69712 Yabancı dil (İngilizce)’de yayınlanan kaynakları okuyup anlayabilme
18 69713 Yerli ve yabancı bilim insanları ile sözlü ve yazılı iletişime geçebilme
19 69714 Bilimsel toplantılarda farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili konularda sunum yapabilme
20 69715 Farmakolojik ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen sonuçları patente dönüştürebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4
2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4
3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4
4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek