Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VFT630 Modern Farmakoloji-Toksikolojide Kullanılan Laboratuvar Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste Modern Farmakoloji-Toksikolojide Kullanılan Laboratuvar Yöntemleri ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Prof.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek GÜVENÇ, Doç.Dr. Enes ATMACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Veteriner Farmakoloji-Kaya S. (Ed.), 2014 -Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999 -Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Jim E. Riviere , Mark G. Papich (Editors), 2018 -Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001 -Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002 -The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985 -Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000 -Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji-Kaya ve ark., 2014 -Klinik Toksikoloji-Şanlı, 1999 -Veterinary Toxicology, Edited by Ramesh C. Gupta, 2018 -Toxicology The Basic Science of Poisons-Casarett and Doull, 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örnek alınması ve laboratuvara gönderilmesi, laboratuvarın hazırlanması ve malzemelerin temizliği, laboratuvarda kullanılan belli başlı alet, cihaz ve ekipman, analiz için örnek hazırlama teknikleri, belli başlı kimyasal testler, modern analiz metotları, kromatografik yöntemlerin prensipleri, ince tabaka kromatografisi (ITK) kağıt kromatografisi, kolon kromatografisi, gaz kromatografisi (GC), gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS), yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi (LC-MS), spektrometrik yöntemler, immunokimyasal testler, ELISA, izole organ banyosu sistemleri, Langerndorff izole organ sistemi, diğer farmakolojik ve toksikolojik laboratuvar test sistemleri, sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örnek alınması ve laboratuvara gönderilmesi
2 Laboratuvarın hazırlanması ve malzemelerin temizliği
3 Laboratuvarda kullanılan belli başlı alet, cihaz ve ekipman
4 Analiz için örnek hazırlama teknikleri
5 Belli başlı kimyasal testler
6 Modern analiz metotları
7 Kromatografik yöntemlerin prensipleri
8 VİZE SINAVI
9 İnce tabaka kromatografisi (ITK)
10 Gaz kromatografisi (GC)
11 Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC)
12 Spektrometrik yöntemler
13 İmmunokimyasal testler
14 İzole organ banyosu sistemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1248241 Örnek alınması ve laboratuvara gönderilmesini öğrenir.
2 1248242 Laboratuvarın hazırlanması ve malzemelerin temizliğini öğrenir
3 1248243 Laboratuvarda kullanılan belli başlı alet, cihaz ve ekipmanları bilir.
4 1248244 Analiz için örnek hazırlama tekniklerini bilir
5 1248245 Modern analiz metodları hakkında bilgi sahibi olur.
6 1248246 Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanmasını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69513 İlaçların kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile hazırlanış ve tertip edilişlerini bilme
2 69514 Zehirlerin kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik etkilerini bilme
3 69515 İlaçların sağaltımda kullanılan miktarlarını ve şekillerini bilme
4 69516 İlaç ve zehirlerin vücuda giriş ve çıkış yollarını ile vücutta uğradıkları değişiklikleri bilme
5 69517 İlaç ve zehirlerin vücutta etki mekanizmaları bilme
6 69701 İlaçların yan etkileri ve kullanılmaması gereken durumları bilme
7 69702 Zehirlenmelerin teşhisi ve sağaltım yöntemlerini bilme
8 69703 Farmakoloji ve toksikolojide kullanılan analitik yöntemleri bilme
9 69704 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerde kullanılan cihazları kullanabilme
10 69705 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilme
11 69706 Elde edilen sonuçları uluslararası alanda sunabilme ve yayınlayabilme
12 69707 İnternet ortamında bilgi kaynaklarına ulaşabilme
13 69708 Farmakoloji ve toksikoloji ile ilişkili bilim dalları ile ortak çalışmalar yürütebilme
14 69709 Bilgi birikimini akademik düzeyde aktarabilme
15 69710 Bilgi birikimi ve kullanmış olduğu analitik cihazlarla alanında sanayi ile işbirliği kurabilme
16 69711 Bilimsel araştırma planlama ve gerçekleştirme
17 69712 Yabancı dil (İngilizce)’de yayınlanan kaynakları okuyup anlayabilme
18 69713 Yerli ve yabancı bilim insanları ile sözlü ve yazılı iletişime geçebilme
19 69714 Bilimsel toplantılarda farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili konularda sunum yapabilme
20 69715 Farmakolojik ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen sonuçları patente dönüştürebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5
2 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5
3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5
4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5
5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5
6 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek