Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VFT613 Çevre Toksikolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste çevre kirliliğinin sebepleri ve boyutları ile çevre toksikolojisi kavramının öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Dr.Öğr.Üyesi Enes ATMACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi, Kaya ve ark., 1998 Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji-Kaya ve ark., 2014 Klinik Toksikoloji-Şanlı, 1999 Toxicology The Basic Science of Poisons-Casarett and Doull, 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekololoji, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, önemli çevre kirleticileri, çevre sağlığı kavramı, gıda kirliği, çevre açısından Türkiye’deki idari ve hukuki durum.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekolojinin tanımı
2 Hava kirliliği (I)
3 Hava kirliliği (II)
4 Su kirliliği (I)
5 Su kirliliği (II)
6 Toprak kirliliği (I)
7 Toprak kirliliği (II)
8 VİZE SINAVI
9 Önemli çevre kirleticileri (I)
10 Önemli çevre kirleticileri (II)
11 Çevre sağlığı kavramı
12 Gıda kirliği (I)
13 Gıda kirliği (II)
14 Çevre açısından Türkiye’deki idari ve hukuki durum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1265977 Ekoloji tanımını bilir.
2 1265978 Önemli çevre kirleticilerini öğrenir.
3 1265979 Hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği hakkında bilgi sahibi olur.
4 1265980 Gıda kirliliği hakkında bilgi sahibi olur.
5 1265981 Çevre açısından Türkiye’deki idari ve hukuki durumu bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69513 İlaçların kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile hazırlanış ve tertip edilişlerini bilme
2 69514 Zehirlerin kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik etkilerini bilme
3 69515 İlaçların sağaltımda kullanılan miktarlarını ve şekillerini bilme
4 69516 İlaç ve zehirlerin vücuda giriş ve çıkış yollarını ile vücutta uğradıkları değişiklikleri bilme
5 69517 İlaç ve zehirlerin vücutta etki mekanizmaları bilme
6 69701 İlaçların yan etkileri ve kullanılmaması gereken durumları bilme
7 69702 Zehirlenmelerin teşhisi ve sağaltım yöntemlerini bilme
8 69703 Farmakoloji ve toksikolojide kullanılan analitik yöntemleri bilme
9 69704 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerde kullanılan cihazları kullanabilme
10 69705 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilme
11 69706 Elde edilen sonuçları uluslararası alanda sunabilme ve yayınlayabilme
12 69707 İnternet ortamında bilgi kaynaklarına ulaşabilme
13 69708 Farmakoloji ve toksikoloji ile ilişkili bilim dalları ile ortak çalışmalar yürütebilme
14 69709 Bilgi birikimini akademik düzeyde aktarabilme
15 69710 Bilgi birikimi ve kullanmış olduğu analitik cihazlarla alanında sanayi ile işbirliği kurabilme
16 69711 Bilimsel araştırma planlama ve gerçekleştirme
17 69712 Yabancı dil (İngilizce)’de yayınlanan kaynakları okuyup anlayabilme
18 69713 Yerli ve yabancı bilim insanları ile sözlü ve yazılı iletişime geçebilme
19 69714 Bilimsel toplantılarda farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili konularda sunum yapabilme
20 69715 Farmakolojik ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen sonuçları patente dönüştürebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 5 5 4 4 3 5 5 4 3
2 2 5 2 2 5 2 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 3
3 2 5 2 2 5 2 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 3
4 2 5 2 2 5 2 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 3
5 2 5 2 2 5 2 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek